Samenvattingskaart richtlijn Vermoeidheid bij kanker in de palliatieve fase
Onderwijsmateriaal

Samenvattingskaart richtlijn Vermoeidheid bij kanker in de palliatieve fase

  • Aanbieder IKNL
  • Soort materiaal achtergrondmateriaal
  • Versie 2019
  • Opleiding alle opleidingen
  • CanMEDs rol zorgverlener | medisch handelen
  • Kosten nee
Contactpersoon IKNL werkgroep richtlijnen palliatieve zorg
Laatst geactualiseerd: 8 april 2021

De samenvattingskaart van de richtlijn Vermoeidheid bij kanker geeft inzicht in begripsbepaling, oorzaken, diagnostiek, integrale benadering, beleid en de medicamenteuze als niet-medicamenteuze behandeling bij pijn in de palliatieve fase.

Vermoeidheid bij kanker is een onaangenaam, aanhoudend, subjectief gevoel van lichamelijke, emotionele en/of cognitieve uitputting gerelateerd aan kanker of aan de behandeling ervan. Het interfereert met het dagelijks functioneren; de intensiteit is niet gerelateerd aan verrichte inspanning. Vermoeidheid bij kanker verschilt van normale vermoeidheid door de intensiteit, de duur en de sensatie; is heviger dan vermoeidheid die men normaal gesproken na inspanning ervaart; reageert niet op rust of slapen; en is overweldigend in die zin dat men er niet overheen kan stappen. 


Naar het materiaal
 

Dit materiaal is door de projecten Pasemeco en/of Edupal (2020) en door de screeningscommissie Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O2PZ) (2021) aangemerkt als geschikt onderwijsmateriaal voor het initieel onderwijs en bij- en nascholing. 

Contactpersoon IKNL werkgroep richtlijnen palliatieve zorg
Laatst geactualiseerd: 8 april 2021
Bied je onderwijsmateriaal aan
Vul op deze pagina de vereiste velden in om je aanbod in te dienen.