Samenvattingskaart richtlijn Palliatieve zorg bij misselijkheid en braken
Onderwijsmateriaal

Samenvattingskaart richtlijn Palliatieve zorg bij misselijkheid en braken

  • Aanbieder IKNL
  • Soort materiaal achtergrondmateriaal
  • Versie 2014
  • Opleiding bachelor geneeskunde niveau 6, basisarts niveau 7, diëtist, geneeskunde-master (7), geneeskundig specialist niveau 8 (basis PZ), geneeskundig specialist niveau 8+ (gevorderd PZ), hbo verpleegkundige niveau 6, huisarts, kaderarts, mbo verpleegkundige niveau 4, physician assistant (7), post-hbo palliatieve zorg (6), praktijkondersteuner (4), specialist ouderengeneeskunde, verzorgende (IG) niveau 3, vpk. specialist (7)
  • CanMEDs rol reflectieve EBP professional | kennis en wetenschap, zorgverlener | medisch handelen
  • Kosten nee
Contactpersoon IKNL werkgroep richtlijnen palliatieve zorg
Laatst geactualiseerd: 8 april 2021

Deze samenvattingskaart van de richtlijn Palliatieve zorg bij misselijkheid en braken geeft inzicht in begripsbepaling, oorzaken, diagnostiek en beleid, inclusief een stappenplan bij misselijkheid en braken in de palliatieve fase.

Misselijkheid en braken komen regelmatig voor in de palliatieve fase.
 

Naar het materiaal
 

Dit materiaal is door de projecten Pasemeco en/of Edupal (2020) en door de screeningscommissie Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O2PZ) (2021) aangemerkt als geschikt onderwijsmateriaal voor het initieel onderwijs en bij- en nascholing. 

Contactpersoon IKNL werkgroep richtlijnen palliatieve zorg
Laatst geactualiseerd: 8 april 2021
Bied je onderwijsmateriaal aan
Vul op deze pagina de vereiste velden in om je aanbod in te dienen.