Richtlijn Palliatieve zorg bij Ileus (samenvattingskaart)
Onderwijsmateriaal

Richtlijn Palliatieve zorg bij Ileus (samenvattingskaart)

  • Aanbieder IKNL
  • Soort materiaal achtergrondmateriaal
  • Versie 2018
  • Opleiding basisarts niveau 7, geneeskunde-master (7), geneeskundig specialist niveau 8 (basis PZ), hbo-verpleegkundige niveau 6, physician assistant (7), post-hbo palliatieve zorg (6), vpk. specialist (7)
  • CanMEDs rol reflectieve EBP professional | kennis en wetenschap, zorgverlener | medisch handelen
  • Kosten nee
Voor vragen, neem contact op met:
IKNL werkgroep richtlijnen palliatieve zorg
Laatst geactualiseerd: 2 januari 2023

De samenvattingskaart van de richtlijn Ileus geeft inzicht in oorzaken, diagnostiek en beleid bij ileus in de palliatieve fase.

Ileus komt regelmatig voor in de palliatieve fase. Onder een ileus wordt verstaan een verminderde tot opgeheven passage van de dunne of dikke darm door een gedeeltelijke of totale afsluiting op één of meerdere plaatsen (mechanische ileus), een verminderde of opgeheven motiliteit (paralytische ileus) of een combinatie van beide mechanismen. Bij een ileus als gevolg van een peritonitis carcinomatosa is er meestal zowel sprake van een obstructie als van een verminderde darmmotiliteit. Het onderscheid tussen mechanische en paralytische ileus is dan meestal niet goed te maken.
 

Naar het materiaal
 

Licentie

Creative commons: by-nc-sa
 

Dit materiaal is door de projecten Pasemeco en/of Edupal (2020) en door de screeningscommissie Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O2PZ) (2021) aangemerkt als geschikt onderwijsmateriaal voor het initieel onderwijs en bij- en nascholing.

Voor vragen, neem contact op met:
IKNL werkgroep richtlijnen palliatieve zorg
Laatst geactualiseerd: 2 januari 2023
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.