Samenvatting richtlijn palliatieve zorg bij ileus
Onderwijsmateriaal

Samenvatting richtlijn palliatieve zorg bij ileus

  • Aanbieder IKNL
  • Soort materiaal tekstueel
  • Type bron of lesonderdeel
  • Versie 2018
  • Zorgverlener helpenden, huisartsen, medisch specialisten, specialisten ouderengeneeskunde, verpleegkundigen, verzorgenden
  • CanMEDS zorgverlener
  • EPA's proactieve zorgplanning, symptoombestrijding
Contactpersoon IKNL werkgroep richtlijnen palliatieve zorg
Laatst geactualiseerd: 28 oktober 2019

Ileus komt regelmatig voor in de palliatieve fase. Onder een ileus wordt verstaan een verminderde tot opgeheven passage van de dunne of dikke darm door een gedeeltelijke of totale afsluiting op één of meerdere plaatsen (mechanische ileus), een verminderde of opgeheven motiliteit (paralytische ileus) of een combinatie van beide mechanismen. Bij een ileus als gevolg van een peritonitis carcinomatosa is er meestal zowel sprake van een obstructie als van een verminderde darmmotiliteit. Het onderscheid tussen mechanische en paralytische ileus is dan meestal niet goed te maken.

Deze samenvattingskaart geeft inzicht in oorzaken, diagnostiek en beleid bij ileus in de palliatieve fase.
 

Naar het materiaal
 

Dit onderwijsmateriaal is door de projecten Pasemeco en/of Edupal aangemerkt als geschikt onderwijsmateriaal voor het initieelonderwijs.

Contactpersoon IKNL werkgroep richtlijnen palliatieve zorg
Laatst geactualiseerd: 28 oktober 2019
Contact Palliaweb
Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws, meld je dan hier aan voor de PZNL-nieuwsflits. Suggesties voor, of vragen aan de redactie? We horen graag van je!