Richtlijn 'Palliatieve zorg bij hartfalen' (samenvattingskaart)
Onderwijsmateriaal

Richtlijn 'Palliatieve zorg bij hartfalen' (samenvattingskaart)

  • Aanbieder IKNL
  • Soort materiaal achtergrondmateriaal
  • Versie 2018
  • Opleiding geneeskunde-master (7), geneeskundig specialist niveau 8 (basis PZ), geneeskundig specialist niveau 8+ (gevorderd PZ), huisarts, kaderarts, physician assistant (7), specialist ouderengeneeskunde, vpk. specialist (7)
  • CanMEDs rol zorgverlener | medisch handelen
  • Kosten nee
Contactpersoon IKNL werkgroep richtlijnen palliatieve zorg
Laatst geactualiseerd: 25 mei 2021

Samenvattingskaart van de Richtlijn Palliatieve zorg bij hartfalen die inzicht geeft in de levensverwachting, proactieve zorgplanning (ook wel: advance care planning), communicatie, medicatie en organisatie van de zorg bij hartfalen in de palliatieve fase.
 

Naar het materiaal
 

Dit materiaal is door de projecten Pasemeco en/of Edupal (2020) en door de screeningscommissie Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O2PZ) (2021) aangemerkt als geschikt onderwijsmateriaal voor het initieel onderwijs en bij- en nascholing. 

Contactpersoon IKNL werkgroep richtlijnen palliatieve zorg
Laatst geactualiseerd: 25 mei 2021
Bied je onderwijsmateriaal aan
Vul op deze pagina de vereiste velden in om je aanbod in te dienen.