Richtlijn Palliatieve zorg bij eindstadium nierfalen (samenvattingskaart)
Onderwijsmateriaal

Richtlijn Palliatieve zorg bij eindstadium nierfalen (samenvattingskaart)

 • Soort materiaal achtergrondmateriaal
 • Versie 2017
 • Opleiding geneeskundig specialist niveau 8 (basis PZ), geneeskundig specialist niveau 8+ (gevorderd PZ), huisarts, specialist ouderengeneeskunde
 • CanMEDs rol zorgverlener | medisch handelen
 • Kosten nee
Contactpersoon
IKNL werkgroep richtlijnen palliatieve zorg
Laatst geactualiseerd: 3 november 2021

De richtlijn Palliatieve zorg bij eindstadium nierfalen is zoveel mogelijk gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en consensus. Deze samenvattingskaart verschaft inzicht in: 

 • Hoe palliatieve zorg wordt vormgegeven
 • De beslissing om dialyse te starten/stoppen in de palliatieve fase
 • Conflicten over het wel of niet starten met dialyse of het staken ervan
 • Proactieve zorgplanning (ook wel: advance care planning)
   

Naar het materiaal
 

Dit materiaal is door de projecten Pasemeco en/of Edupal (2020) en door de screeningscommissie Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O2PZ) (2021) aangemerkt als geschikt onderwijsmateriaal voor het initieel onderwijs en bij- en nascholing. 

Contactpersoon
IKNL werkgroep richtlijnen palliatieve zorg
Laatst geactualiseerd: 3 november 2021
Bied je onderwijsmateriaal aan
Vul op deze pagina de vereiste velden in om je aanbod in te dienen.