Samenvattingskaart richtlijn Palliatieve zorg bij eindstadium nierfalen
Onderwijsmateriaal

Samenvattingskaart richtlijn Palliatieve zorg bij eindstadium nierfalen

  • Soort materiaal achtergrondmateriaal
  • Versie 2017
  • Opleiding geneeskundig specialist niveau 8 (basis PZ), geneeskundig specialist niveau 8+ (gevorderd PZ), huisarts, specialist ouderengeneeskunde
  • CanMEDs rol zorgverlener | medisch handelen
  • Kosten nee
Contactpersoon IKNL werkgroep richtlijnen palliatieve zorg
Laatst geactualiseerd: 12 april 2021

De richtlijn Palliatieve zorg bij eindstadium nierfalen is zoveel mogelijk gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en consensus. Deze samenvattingskaart verschaft inzicht in: 

  • Hoe palliatieve zorg wordt vormgegeven.
  • De beslissing om dialyse te starten/stoppen in de palliatieve fase.
  • Conflicten over het wel of niet starten met dialyse of het staken ervan.
  • Proactieve zorgplanning (ook wel: advance care planning).

Naar het materiaal
 

Dit materiaal is door de projecten Pasemeco en/of Edupal (2020) en door de screeningscommissie Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O2PZ) (2021) aangemerkt als geschikt onderwijsmateriaal voor het initieel onderwijs en bij- en nascholing. 

Contactpersoon IKNL werkgroep richtlijnen palliatieve zorg
Laatst geactualiseerd: 12 april 2021
Bied je onderwijsmateriaal aan
Vul op deze pagina de vereiste velden in om je aanbod in te dienen.