Samenvattingskaart richtlijn Palliatieve zorg bij dyspneu
Onderwijsmateriaal

Samenvattingskaart richtlijn Palliatieve zorg bij dyspneu

  • Aanbieder IKNL
  • Soort materiaal achtergrondmateriaal
  • Versie 2015
  • Opleiding bachelor geneeskunde niveau 6, basisarts niveau 7, geneeskunde-master (7), geneeskundig specialist niveau 8 (basis PZ), geneeskundig specialist niveau 8+ (gevorderd PZ), hbo verpleegkundige niveau 6, helpende zorg & welzijn niveau 2, huisarts, kaderarts, mbo verpleegkundige niveau 4, physician assistant (7), post-hbo palliatieve zorg (6), praktijkondersteuner (4), specialist ouderengeneeskunde, verzorgende (IG) niveau 3, vpk. specialist (7)
  • CanMEDs rol samenwerkingspartner | samenwerken, zorgverlener | medisch handelen
  • Kosten nee
Contactpersoon IKNL werkgroep richtlijnen palliatieve zorg
Laatst geactualiseerd: 8 april 2021

Samenvattingskaart van de richtlijn Palliatieve zorg bij dyspneu die inzicht geeft in oorzaken, diagnostiek en beleid. 

Dyspneu is een onaangename gewaarwording van de ademhaling. Aanvalsgewijze dyspneu is dyspneu die tijdelijk ernstiger of onaangenamer is dan de normale fluctuaties in dyspneu of die uitsluitend aanvalsgewijs optreedt. Dyspneu komt regelmatig voor binnen de palliatieve zorg.

Deze samenvattingskaart geeft inzicht in oorzaken, diagnostiek en beleid bij dyspneu in de palliatieve fase.
 

Naar het materiaal
 

Dit materiaal is door de projecten Pasemeco en/of Edupal (2020) en door de screeningscommissie Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O2PZ) (2021) aangemerkt als geschikt onderwijsmateriaal voor het initieel onderwijs en bij- en nascholing. 

Contactpersoon IKNL werkgroep richtlijnen palliatieve zorg
Laatst geactualiseerd: 8 april 2021
Bied je onderwijsmateriaal aan
Vul op deze pagina de vereiste velden in om je aanbod in te dienen.