Richtlijn Misselijkheid en braken
Onderwijsmateriaal

Richtlijn Misselijkheid en braken

  • Aanbieder IKNL
  • Soort materiaal achtergrondmateriaal
  • Versie 2007
  • Opleiding basisarts niveau 7, diëtist, geneeskunde-master (7), geneeskundig specialist niveau 8 (basis PZ), hbo verpleegkundige niveau 6, helpende zorg & welzijn niveau 2, huisarts, kaderarts, mbo verpleegkundige niveau 4, physician assistant (7), post-hbo palliatieve zorg (6), praktijkondersteuner (4), specialist ouderengeneeskunde, verzorgende (IG) niveau 3, vpk. specialist (7)
  • CanMEDs rol reflectieve EBP professional | kennis en wetenschap, zorgverlener | medisch handelen
  • Kosten nee
Contactpersoon IKNL werkgroep richtlijnen palliatieve zorg
Laatst geactualiseerd: 9 april 2021

De richtlijn Misselijkheid en braken kan gebruikt worden bij casuïstiek over dit onderwerp.

Misselijkheid en braken hebben een zeer negatieve invloed op de kwaliteit van leven van de patiënt. Het gaat vaak gepaard met klachten van speekselvloed, bleekheid, zweten, snelle hartslag en neiging tot defecatie. De patiënt wordt hierdoor beperkt in zijn dagelijks functioneren. Misselijkheid wordt meestal als belastender ervaren dan braken en is moeilijker te behandelen. Herhaaldelijk braken kan uitputtend zijn. 
 

Naar het materiaal
 

Verwant materiaal


Dit materiaal is door de projecten Pasemeco en/of Edupal (2020) en door de screeningscommissie Onderwijs en Opleiding Palliatieve Zorg (O2PZ) (2021) aangemerkt als geschikt onderwijsmateriaal voor het initieel onderwijs en bij- en nascholing.

Contactpersoon IKNL werkgroep richtlijnen palliatieve zorg
Laatst geactualiseerd: 9 april 2021
Bied je onderwijsmateriaal aan
Vul op deze pagina de vereiste velden in om je aanbod in te dienen.