Richtlijn Dyspnoe
Onderwijsmateriaal

Richtlijn Dyspnoe

  • Aanbieder IKNL en PAZORI
  • Soort materiaal achtergrondmateriaal, website
  • Versie 2015
  • Opleiding bachelor geneeskunde niveau 6, basisarts niveau 7, fysio- of ergotherapeut, geneeskunde-master (7), geneeskundig specialist niveau 8 (basis PZ), geneeskundig specialist niveau 8+ (gevorderd PZ), hbo verpleegkundige niveau 6, huisarts, kaderarts, mbo verpleegkundige niveau 4, physician assistant (7), post-hbo palliatieve zorg (6), praktijkondersteuner (4), specialist ouderengeneeskunde, vpk. specialist (7)
  • CanMEDs rol samenwerkingspartner | samenwerken, zorgverlener | medisch handelen
  • Kosten nee
Contactpersoon IKNL werkgroep richtlijnen palliatieve zorg
Laatst geactualiseerd: 22 mei 2019

De richtlijn Dyspnoe kan worden gebruikt als bron voor een les over dit onderwerp.

Deze richtlijn geeft aanbevelingen over diagnostiek, beleid en behandeling van patiĆ«nten met (het symptoom) dyspnoe in de palliatieve fase. Deze richtlijn is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en consensus en is bestemd voor alle professionals die betrokken zijn bij de zorg voor patiĆ«nten in de palliatieve fase die last hebben van dyspnoe (onder andere ten gevolge van kanker, COPD en/of hartfalen), zoals huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde, medisch specialisten (onder andere longartsen en cardiologen), apothekers, verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, physician assistants en fysiotherapeuten.
 

Naar het materiaal
 

Verwant materiaal


Dit materiaal is door de projecten Pasemeco en/of Edupal (2020) en door de screeningscommissie Onderwijs en Opleiding Palliatieve Zorg (O2PZ) (2021) aangemerkt als geschikt onderwijsmateriaal voor het initieel onderwijs en bij- en nascholing. 

Contactpersoon IKNL werkgroep richtlijnen palliatieve zorg
Laatst geactualiseerd: 22 mei 2019
Bied je onderwijsmateriaal aan
Vul op deze pagina de vereiste velden in om je aanbod in te dienen.