Palliatieve zorg bij dementie
Onderwijsmateriaal

Palliatieve zorg bij dementie

  • Aanbieder Vilans
  • Versie 2013
Contactpersoon Vilans
Laatst geactualiseerd: 16 april 2019

De richtlijn Palliatieve zorg bij dementie is een handreiking voor een goede samenwerking tussen palliatieve zorg en dementiezorg. Richtlijnen worden gegeven om ketenzorg dementie en palliatieve zorg beter op elkaar af te stemmen. Basisaspecten van beide typen zorg worden besproken en voorbeelden van integratie en adviezen worden gegeven. 

Dit materiaal is te gebruiken als achtergrond informatie bij lessen over palliatieve zorg en dementie.
 

Naar het materiaal
 

Dit onderwijsmateriaal is door de projecten Pasemeco en/of Edupal aangemerkt als geschikt onderwijsmateriaal voor het initieel onderwijs.

Contactpersoon Vilans
Laatst geactualiseerd: 16 april 2019
Bied je onderwijsmateriaal aan
Vul op deze pagina de vereiste velden in om je aanbod in te dienen.