Palliatieve zorg bij dementie
Onderwijsmateriaal

Palliatieve zorg bij dementie

  • Aanbieder Vilans
  • Soort materiaal tekstueel
  • Type bron of lesonderdeel
  • Versie 2013
  • Opleidingsniveau bachelor (niveau 6), master (niveau 7), medisch specialist (niveau 8)
  • Zorgverlener huisartsen, medisch specialisten, paramedici, specialisten ouderengeneeskunde, verpleegkundigen
Contactpersoon Vilans
Laatst geactualiseerd: 16 april 2019

De richtlijn Palliatieve zorg bij dementie is een handreiking voor een goede samenwerking tussen palliatieve zorg en dementiezorg. Richtlijnen worden gegeven om ketenzorg dementie en palliatieve zorg beter op elkaar af te stemmen. Basisaspecten van beide typen zorg worden besproken en voorbeelden van integratie en adviezen worden gegeven. 

Dit materiaal is te gebruiken als achtergrond informatie bij lessen over palliatieve zorg en dementie.
 

Naar het materiaal
 

Dit onderwijsmateriaal is door de projecten Pasemeco en/of Edupal aangemerkt als geschikt onderwijsmateriaal voor het initieel onderwijs.

Contactpersoon Vilans
Laatst geactualiseerd: 16 april 2019
Contact Palliaweb
Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws, meld je dan hier aan voor de PZNL-nieuwsflits. Suggesties voor, of vragen aan de redactie? We horen graag van je!