Handreiking financiering palliatieve zorg
Onderwijsmateriaal

Handreiking financiering palliatieve zorg

  • Aanbieder IKNL
  • Soort materiaal tekstueel
  • Type bron of lesonderdeel
  • Versie 2020
  • Opleidingsniveau bachelor (niveau 6), master (niveau 7), medisch specialist (niveau 8)
  • Zorgverlener geestelijk verzorgers, huisartsen, medisch specialisten, paramedici, specialisten ouderengeneeskunde, verpleegkundigen
  • CanMEDS organisator, professional en kwaliteitsbevorderaar
Contactpersoon Chantal Pereira IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 17 december 2020

De Handreiking financiering palliatieve zorg 2020 is een handzaam overzicht van de regelgeving en structuur rond de financiering van palliatieve zorg in de meest gebruikelijke zorgsettingen, namelijk ziekenhuis, thuis, hospice, verpleeghuis en palliatieve terminale unit. De Handreiking 2020 is een herziening van de Handreiking 2019, die opnieuw is afgestemd met het Praktijkteam palliatieve zorg van het ministerie van VWS en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Jaarlijks wordt de handreiking herzien.

De handreiking is als achtergrondinformatie te gebruiken bij een les over de organisatie van palliatieve zorg.
 

Naar het materiaal
 

Verwant materiaal

 

Dit onderwijsmateriaal is door de projecten Pasemeco en/of Edupal aangemerkt als geschikt onderwijsmateriaal voor het initieel onderwijs.

Contactpersoon Chantal Pereira IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 17 december 2020
Contact Palliaweb
Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws, meld je dan hier aan voor de PZNL-nieuwsflits. Suggesties voor, of vragen aan de redactie? We horen graag van je!