Handreiking financiering palliatieve zorg
Onderwijsmateriaal

Handreiking financiering palliatieve zorg

  • Aanbieder IKNL
  • Soort materiaal achtergrondmateriaal
  • Versie 2020
  • Opleiding basisarts niveau 7, diëtist, fysio- of ergotherapeut, geestelijk verzorger, geneeskunde-master (7), geneeskundig specialist niveau 8 (basis PZ), hbo maatschappelijk werk en dienstverlening, hbo verpleegkundige niveau 6, huisarts, kaderarts, physician assistant (7), post-hbo palliatieve zorg (6), psycholoog, specialist ouderengeneeskunde, vpk. specialist (7)
  • CanMEDs rol organisator | organisatie en leiderschap, professional en kwaliteitsbevorderaar | professionaliteit
  • Kosten nee
Contactpersoon Chantal Pereira IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 7 april 2021

De Handreiking financiering palliatieve zorg 2020 is een handzaam overzicht van de regelgeving en structuur rond de financiering van palliatieve zorg in de meest gebruikelijke zorgsettingen, namelijk ziekenhuis, thuis, hospice, verpleeghuis en palliatieve terminale unit. De Handreiking 2020 is een herziening van de Handreiking 2019, die opnieuw is afgestemd met het Praktijkteam palliatieve zorg van het ministerie van VWS en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Jaarlijks wordt de handreiking herzien.

De handreiking is als achtergrondinformatie te gebruiken bij een les over de organisatie van palliatieve zorg.
 

Naar het materiaal
 

Verwant materiaal


Dit materiaal is door de projecten Pasemeco en/of Edupal (2020) en door de screeningscommissie Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O2PZ) (2021) aangemerkt als geschikt onderwijsmateriaal voor het initieel onderwijs en bij- en nascholing.

Contactpersoon Chantal Pereira IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 7 april 2021
Bied je onderwijsmateriaal aan
Vul op deze pagina de vereiste velden in om je aanbod in te dienen.