Transmuraal Zorgpad Oost-Veluwe (Interview)
Publicatie

Transmuraal Zorgpad Oost-Veluwe (Interview)

  • Datum publicatie 22 juni 2021
Voor vragen, neem contact op met:
Chantal Pereira IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 22 juni 2021

In 2018 startte de regio Oost-Veluwe het project Transmuraal zorgpad palliatieve zorg. Bijna drieënhalf jaar later vragen we coördinator van het netwerk Berdine Koekoek naar de ontwikkeling en resultaten tot nu toe.

Samenhang aanbrengen in bestaande initiatieven 

Het Transmuraal zorgpad is ontwikkeld als antwoord op de knelpunten die in de regio ervaren werden. Berdine: “Er waren veel goede initiatieven in onze regio, maar de samenhang ontbrak. Uit een inventarisatie onder zowel patiënten als zorgprofessionals uit het netwerk bleek dat hun wensen en ervaren knelpunten veel overeenkomsten hadden. Bijvoorbeeld de behoefte aan informatie en een duidelijke wegwijzer, aan een beter continuüm van zorg bij de overdracht van het ziekenhuis naar huis, een duidelijke hoofdbehandelaar en het inschakelen van geestelijke zorg. Deze wensen en knelpunten hebben we geprioriteerd en dit Transmurale zorgpad is de oplossing geworden.” 

Betere samenwerking en eerdere markering 

Het Transmuraal zorgpad toont de route die een patiënt doorloopt vanaf de signalering van de palliatieve fase tot en met de nazorg en heeft als doel: 

  • De palliatieve fase beter te signaleren en markeren, met aandacht voor de kwaliteit van leven 
  • De zorg samen met de patiënt en naasten vorm te geven 
  • Meer proactief in plaats van reactief te werken 
  • De overdracht en samenwerking tussen disciplines te verbeteren 
  • Eenduidige werkafspraken en protocollen te maken 
  • Te voldoen aan inkoopcriteria van zorgverzekeraars. 

Berdine: “We zien inmiddels echt de resultaten. Zo wordt er beter samengewerkt in de regio en wordt de palliatieve fase bij een patiënt eerder gemarkeerd. Ook sterven er meer mensen op de plek van voorkeur en is de ligduur van spoedopnames in het ziekenhuis van patiënten in het zorgpad korter dan van palliatieve patiënten die geen gebruik maken van het zorgpad.”

Transmuraal zorgpad voor patiënten 

In eerste instantie was het Transmuraal zorgpad bedoeld als ondersteuning voor professionals, maar er komt nu ook een versie voor patiënten. Berdine: “Door corona is heeft de ontwikkeling van het zorgpad voor patiënten wel flink vertraging opgelopen, maar inmiddels is het bijna klaar. Het zorgpad begint, net als die voor zorgprofessionals, ook met signalering en markering. Het wijst patiënten de weg naar hulpmiddelen en informatie. Bijvoorbeeld op het gebied van proactieve zorgplanning, palliatieve sedatie, euthanasie en geestelijk verzorging en paramedici. Zo hoeven patiënten niet overal zelf op zoek te gaan naar informatie.”  

Keep it simple 

Het initiatief werd ook door andere regio’s opgemerkt. Regio Oost-Veluwe kreeg de afgelopen jaren de nodige vragen over de ontwikkeling van het Transmuraal zorgpad. Berdine: “Dat komt ook doordat dit soort initiatieven gedeeld wordt via TAPA$ zodat we van elkaar kunnen leren. Mijn belangrijkste tip is ‘keep it simple’. Ga geen hele nieuwe werkwijze bedenken, maar kijk naar wat er al loopt en hoe dat nog beter kan. Waar zitten de hiaten en speel daar op in. We zijn gewoon begonnen, zonder de verplichting van deelname aan een onderzoek. Iedereen kan er gebruik van maken, zonder verplichting. 

Afspraken over tarieven met zorgverzekeraar 

Inmiddels zijn er met zorgverzekeraar Zilveren Kruis afspraken over de vergoeding voor de verpleegkundigen palliatieve zorg. Berdine: “We zijn door Chantal Pereira van PZNL heel goed ondersteunt in dit proces. Zij hebben met ons meegedacht en voorbereidende gesprekken georganiseerd met alle TAPA$ initiatieven en de NZa en ZN. Dat heeft echt geholpen in de gesprekken met Zilveren Kruis. Er is een speciaal tarief afgesproken voor de verpleegkundigen palliatieve zorg dat door de deelnemende thuiszorgorganisaties gedeclareerd kan worden tijdens de pilotperiode van twee jaar. Ook andere regio’s kunnen van deze afspraak gebruik maken.  

Leren van andere TAPA$-projecten 

We gaan nog wel een business case maken waarin we vastleggen wat het Transmuraal zorgpad oplevert voor de patiënt en welke kostenbesparing het realiseert. We hebben net deze week een inspirerend gesprek gehad met Els Knapen, coördinator van het netwerk Westelijke Mijnstreek, waar het TAPA$-project Gewenste zorg in de laatste levensfase loopt. Doordat er meerdere TAPA$ projecten zijn kun je met elkaar sparren en kennis en ervaring uitwisselen. Wij zijn nu bezig om PREM’s (Patient Reported Experience Measures) te ontwikkelen. We hopen dat zo’n vragenlijst ook weer anderen kan helpen.” 

Voor vragen, neem contact op met:
Chantal Pereira IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 22 juni 2021
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.