DBC palliatieve zorg (factsheet)
Publicatie

DBC palliatieve zorg (factsheet)

  • Datum publicatie 17 december 2020
  • Uitgever PZNL
  • Type factsheet
Contactpersoon Chantal Pereira IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 21 januari 2021

De factsheet Registratie DBC palliatieve zorg beschrijft registratievereisten voor een declarabel zorgproduct palliatieve zorg. De informatie uit deze factsheet komt uit de in december 2020 verschenen tweede versie van de Handreiking financiering palliatieve zorg 2021. Net als de vernieuwde handreiking heeft de factsheet betrekking op de financiering van zowel de palliatieve zorg voor volwassenen als voor kinderen.

Download

Factsheet 'Registratie DBC palliatieve zorg'

Contactpersoon Chantal Pereira IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 21 januari 2021
Het nieuwe onderwijsplatform
Het onderwijsplatform biedt opleiders en docenten concrete handvatten om palliatieve zorg nog beter in hun onderwijs te verankeren. (Aankomend) zorgverleners vinden er het compleetste overzicht van bij- en nascholingen over palliatieve zorg.