Wet langdurige zorg (Wlz) (website)
Onderwijsmateriaal

Wet langdurige zorg (Wlz) (website)

 • Aanbieder Ministerie van VWS
 • Soort materiaal achtergrondmateriaal, website
 • Versie 2018
 • Opleiding alle opleidingen
 • CanMEDs rol communicator | communiceren, samenwerkingspartner | samenwerken
 • Kosten nee
Contactpersoon Anke van de Vegte IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 20 mei 2021

Zorg voor mensen die levenslang en levensbreed ondersteuning nodig hebben, thuis of in een zorginstelling, is geregeld in de Wet langdurige zorg (Wlz). Deze website laat zien wie hiervoor in aanmerking komt en hoe dat in de praktijk verloopt.

Opdracht:
Een patiënt gaat van het ziekenhuis naar huis, het hospice of een verpleeghuis.

 • Welke knelpunten kunnen zich voordoen?
 • Hoe anticipeer je daarop?
 • Wat moet je allemaal voor de patiënt en de familie regelen?
 • Welke informatie is er voorhanden?
   

Naar het materiaal
 

Verwant materiaal

 

Dit materiaal is door de projecten Pasemeco en/of Edupal (2020) en door de screeningscommissie Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O2PZ) (2021) aangemerkt als geschikt onderwijsmateriaal voor het initieel onderwijs en bij- en nascholing. 

Contactpersoon Anke van de Vegte IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 20 mei 2021
Bied je onderwijsmateriaal aan
Vul op deze pagina de vereiste velden in om je aanbod in te dienen.