Handreiking financiering palliatieve zorg 2024 verschenen
Nieuws28 februari 2024
Nieuws

Handreiking financiering palliatieve zorg 2024 verschenen

Nieuws 28 februari 2024

De Handreiking financiering palliatieve zorg geeft een overzicht van de mogelijkheden van financiering. Met het actualiseren van deze handreiking dragen we bij aan de ambitie van het Nationaal Programma Palliatieve Zorg II (NPPZ II): palliatieve zorg voor iedereen overal en altijd beschikbaar! Want passende financiering is een belangrijk onderdeel voor het verwezenlijken van deze ambitie.

Doel van de Handreiking financiering palliatieve zorg

Het doel van de handreiking is de zorgverleners thuis, in het ziekenhuis, verpleeghuis en in tal van samenwerkingsverbanden overal in het land zo goed mogelijk te ondersteunen als het gaat om financiering van palliatieve zorg.

Belangrijkste wijzigingen 2024

In deze update van de handreiking is de geldende wet- en regelgeving van 2024 meegenomen. De versie uit 2023 komt hiermee te vervallen. In de handreiking wordt het de lezer makkelijker gemaakt doordat de updates worden aangegeven met een driehoekje met daarin een uitroepteken. De belangrijkste wijzigingen betreffen:

  • Ziekenhuiszorg: het begrip hoofdbehandelaar is door de NZa aangepast naar beroepsbeoefenaar (die de poortfunctie uitvoert) verantwoordelijk voor de zorgvraag van de patiënt 
  • TAPA$-experiment: extra looptijd  
  • TAPA$-experiment: nieuwe prestatie SCOP - telefonische consultatie 
  • Experimenten alternatieve bekostiging 
  • Duidelijkheid bekostiging hospicezorg 
  • Hulpmiddelen in de thuissituatie bij verhuizing 
  • Hulpmiddelen - Palliakit landelijk vergoed

De actuele en opgeloste knelpunten voor het declareren van palliatieve zorg staan in hoofdstuk 6 en 7 overzichtelijk bij elkaar.

Digitale versie

De handreiking is er in pdf-formaat en dit jaar voor het eerst ook via Handreiking financiering palliatieve zorg digitaal te doorlopen. De 4 verschillende settings (ziekenhuis, thuis, hospice en verpleeghuis & palliatieve unit) die in de handreiking worden beschreven, is in ‘tegels’ uitgewerkt. Aangevuld met tegels over de eigen betalingen van de patiënt, (opgeloste) knelpunten, een tegel met de 4 bijlagen en een tegel met alle voetnoten/bronvermeldingen die in de handreiking worden vermeld.

Wat biedt de handreiking?

In de handreiking worden de structuur en regels rondom financiering op een rij gezet en gekoppeld aan mogelijkheden voor registratie en declaratie. Daarnaast is de Handreiking ook een platform voor de praktijk om de knelpunten die zorgaanbieders ervaren, bijvoorbeeld over financiering, te verzamelen en transparant te maken.

Update in samenspraak met het ministerie van VWS en de NZa

De nieuwe versie van de handreiking is geheel geactualiseerd naar de huidige wet- en regelgeving en geeft daarmee een compleet overzicht voor 2023. Ook deze herziene versie voor 2023 is in samenwerking met het ministerie van VWS en de Nederlandse Zorgautoriteit en vele andere betrokkenen onder verantwoordelijkheid van PZNL tot stand gekomen. Onze dank gaat uit naar eenieder die betrokken is geweest.

Meer informatie en melden knelpunten

Heb je vragen over de handreiking? Het Team Passende financiering palliatieve zorg beantwoordt ze graag. Je kunt hiervoor een e-mail sturen aan nppzii@pznl.nl ter attentie van Team Passende financiering palliatieve zorg. 
Ben je zorgverlener, bijvoorbeeld thuis, in het ziekenhuis, verpleeghuis of hospice? En ervaar je knelpunten met betrekking tot (o.a) de financiering van palliatieve zorg? Meld het dan bij het praktijkteam palliatieve zorg: meldpunt@juisteloket.nl of per telefoon 030 - 789 78 78.

 

Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 28 februari 2024
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.