Handreiking financiering palliatieve zorg
Publicatie

Handreiking financiering palliatieve zorg

  • Datum publicatie 24 januari 2023
  • Organisatie PZNL
  • Soort publicatie handreiking
  • Gebruiker Basisarts, Diëtist, Ergotherapeut, Fysiotherapeut, Geestelijk verzorger, Helpende, Huisarts, Kaderarts, Medisch specialist, Physician assistant, Praktijkondersteuner, Psycholoog, Specialist ouderengeneeskunde, Verpleegkundig specialist, Verpleegkundige, Verzorgende
  • Doelgroep Naasten, Ouderen, Volwassenen
  • Setting Alle settingen, Geestelijke gezondheidsinstelling, Hospice, Verpleeghuis, Ziekenhuis
Voor vragen, neem contact op met:
Anne van Hulten PZNL
Laatst geactualiseerd: 24 januari 2023

Handreiking financiering palliatieve zorg 2023 

De Handreiking financiering palliatieve zorg is een handzaam jaarlijks overzicht van de regelgeving en structuur rond de financiering van palliatieve zorg in de meest gebruikelijke zorgsettingen: thuis, een ziekenhuis, hospice, een verpleeghuis en een palliatieve terminale unit. Aan de hand van een casus beschrijft deze handreiking de financiering van palliatieve zorg in de meest voorkomende settingen: ziekenhuis, thuis, hospice, verpleeghuis en palliatieve terminale units. IKNL en Palliactief namen hiertoe in 2018 het initiatief; de handreiking wordt sindsdien jaarlijks herzien. Met het uitbrengen van de editie van 2023 komt de versie van 2022 te vervallen.

Doel handreiking financiering 

Het doel van de handreiking is de zorgverleners thuis, in het ziekenhuis, verpleeghuis en in tal van samenwerkingsverbanden overal in het land zo goed mogelijk te ondersteunen als het gaat om financiering van palliatieve zorg. De geactualiseerde handreiking draagt bij aan de ambitie van het Nationaal Programma Palliatieve Zorg II (NPPZ II): palliatieve zorg voor iedereen overal en altijd beschikbaar. Want passende financiering is een belangrijk onderdeel voor het verwezenlijken van deze ambitie.

Belangrijkste wijzigingen 2023

In deze update van de handreiking is de geldende wet- en regelgeving van 2023 meegenomen. De versie uit 2022 komt hiermee te vervallen. In de handreiking wordt het de lezer makkelijker gemaakt doordat de updates worden aangegeven met een driehoekje met daarin een uitroepteken. De belangrijkste wijzigingen betreffen:

  • NZa Facultatieve prestatie ‘Time to talk’
  • NZa experiment bekostiging transmurale palliatieve zorg, TAPA$-prestaties
  • Nieuwe zorgproducten voor de kinderpalliatieve zorg
  • Herziening van de Regeling palliatieve terminale zorg en geestelijke verzorging thuis

Ten behoeve van het overzicht zijn daarnaast de actuele en opgeloste knelpunten voor het declareren van palliatieve zorg in twee verschillende hoofdstukken verwerkt.

Meer informatie  

  

Voor vragen, neem contact op met:
Anne van Hulten PZNL
Laatst geactualiseerd: 24 januari 2023
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, jouw nieuws of een tool waar anderen (ook) baat bij kunnen hebben. 'Delen is vermenigvuldigen', zeggen ze wel eens. Maar ook suggesties of klachten over de vindbaarheid van informatie zijn zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.