Handreiking financiering palliatieve zorg
Publicatie

Handreiking financiering palliatieve zorg

 • Datum publicatie 28 februari 2024
 • Organisatie Stichting PZNL
 • Soort publicatie handreiking
 • Gebruiker Basisarts, Diëtist, Ergotherapeut, Fysiotherapeut, Geestelijk verzorger, Helpende, Huisarts, Kaderarts, Medisch specialist, Physician assistant, Praktijkondersteuner, Psycholoog, Specialist ouderengeneeskunde, Verpleegkundig specialist, Verpleegkundige, Verzorgende
 • Doelgroep Naasten, Ouderen, Volwassenen
 • Setting Alle settingen, Geestelijke gezondheidsinstelling, Hospice, Verpleeghuis, Ziekenhuis
Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 15 maart 2024

Handreiking financiering palliatieve zorg 2024 

De Handreiking financiering palliatieve zorg is een jaarlijks overzicht van de regelgeving en structuur rond de financiering van palliatieve zorg in de meest gebruikelijke zorgsettingen: thuis, een ziekenhuis, hospice, een verpleeghuis en een palliatieve terminale unit. Aan de hand van een casus beschrijft deze handreiking de financiering van palliatieve zorg in de meest voorkomende settingen: ziekenhuis, thuis, hospice, verpleeghuis en palliatieve terminale units. IKNL en Palliactief namen hiertoe in 2018 het initiatief; de handreiking wordt sindsdien jaarlijks herzien. Met het uitbrengen van de editie van 2024 komt de versie van 2023 te vervallen.

Doel handreiking financiering 

Het doel van de handreiking is de zorgverleners thuis, in het ziekenhuis, verpleeghuis en in tal van samenwerkingsverbanden overal in het land zo goed mogelijk te ondersteunen als het gaat om financiering van palliatieve zorg. De geactualiseerde handreiking draagt bij aan de ambitie van het Nationaal Programma Palliatieve Zorg II (NPPZ II): palliatieve zorg voor iedereen overal en altijd beschikbaar. Want passende financiering is een belangrijk onderdeel voor het verwezenlijken van deze ambitie.

Belangrijkste wijzigingen 2024

In deze update van de handreiking is de geldende wet- en regelgeving van 2024 meegenomen. De versie uit 2023 komt hiermee te vervallen. In de handreiking wordt het de lezer makkelijker gemaakt doordat de updates worden aangegeven met een driehoekje met daarin een uitroepteken. De belangrijkste wijzigingen betreffen:

 • Ziekenhuiszorg: het begrip hoofdbehandelaar is door de NZa aangepast naar beroepsbeoefenaar (die de poortfunctie uitvoert) verantwoordelijk voor de zorgvraag van de patiënt 
 • TAPA$-experiment: extra looptijd  
 • TAPA$-experiment: nieuwe prestatie SCOP - telefonische consultatie 
 • Experimenten alternatieve bekostiging 
 • Duidelijkheid bekostiging hospicezorg 
 • Hulpmiddelen in de thuissituatie bij verhuizing 
 • Hulpmiddelen - Palliakit landelijk vergoed

De actuele en opgeloste knelpunten voor het declareren van palliatieve zorg staan in hoofdstuk 6 en 7 overzichtelijk bij elkaar.

Digitale versie
De handreiking is er in pdf-formaat en via Handreiking financiering palliatieve zorg digitaal te doorlopen. De 4 verschillende settings (ziekenhuis, thuis, hospice en verpleeghuis & palliatieve unit) die in de handreiking worden beschreven, is in ‘tegels’ uitgewerkt. Aangevuld met tegels over de eigen betalingen van de patiënt, (opgeloste) knelpunten, een tegel met de 4 bijlagen en een tegel met alle voetnoten/bronvermeldingen die in de handreiking worden vermeld.

Meer informatie  

  

Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 15 maart 2024
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.