Handreiking financiering palliatieve zorg
Publicatie

Handreiking financiering palliatieve zorg

  • Datum publicatie 1 juli 2020
  • Organisatie PZNL
Contactpersoon
Chantal Pereira IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 17 december 2020

Handreiking financiering palliatieve zorg 2021 

De 'Handreiking financiering palliatieve zorg' is een handzaam jaarlijks overzicht van de regelgeving en structuur rond de financiering van palliatieve zorg in de meest gebruikelijke zorgsettingen: thuis, een ziekenhuis, hospice, een verpleeghuis en een palliatieve terminale unit. Aan de hand van een casus beschrijft deze handreiking de financiering van palliatieve zorg in de meest voorkomende settingen: ziekenhuis, thuis, hospice, verpleeghuis en palliatieve terminale units. IKNL en Palliactief namen hiertoe in 2018 het initiatief; de handreiking wordt sindsdien jaarlijks herzien.   

Doel handreiking financiering 

De handreiking biedt zorgprofessionals in de 1e, 2e en 3e lijn inzicht in de structuur en regelgeving rond de financiering van palliatieve zorg. Tevens worden de mogelijkheden voor declaratie belicht.  

Betrokken partijen  

IKNL en Palliactief, de multidisciplinaire beroepsvereniging voor mensen die beroepsmatig werkzaam zijn binnen het domein van de palliatieve zorg (patiëntenzorg, onderwijs, onderzoek en maatschappelijke ontwikkeling), namen het initiatief tot de Handreiking financiering palliatieve zorg 2018. Zij brachten gemandateerde vertegenwoordigers van palliatieve zorgpartijen aan tafel om, in samenspraak met het Praktijkteam palliatieve zorg van het ministerie van VWS en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), de professionals in eerste, tweede en derde lijn te informeren over de mogelijkheden voor financiering van palliatieve zorg. Zij volgden hierbij de wet- en regelgeving voor 2018.

Omdat de kinderpalliatieve zorg op veel aspecten verschilt van de palliatieve zorg voor volwassenen, was de informatie in de handreiking financiering palliatieve zorg voor deze doelgroep niet altijd toereikend of passend. Dit is verbeterd door zowel de huidige mogelijkheden voor bekostiging, alsook ervaren knelpunten in die bekostiging in de handreiking inzichtelijk te maken. De handreiking is tot stand gekomen in samenwerking met de Nederlandse vereniging voor kindergeneeskunde (NVK), het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg en branchevereniging BINKZ.  

Meer informatie  

  

Contactpersoon
Chantal Pereira IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 17 december 2020
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, jouw nieuws of een tool waar anderen (ook) baat bij kunnen hebben. 'Delen is vermenigvuldigen', zeggen ze wel eens. Maar ook suggesties of klachten over de vindbaarheid van informatie zijn zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.