Nieuws

Nieuws

Filteren
Thema's
Zorgaanbod
Zorgverleners
Zorgvragers
Ziektefasen
Organisatie van zorg
Instrumenten
Subsidieregeling palliatieve zorg met 5 jaar verlengd
Nieuws17-05-2021
De subsidieregeling voor palliatieve terminale zorg en geestelijke verzorging wordt met 5 jaar verlengd, tot 1 januari 2027. Demissionair minister De Jonge besloot daartoe na een positieve evaluatie van de regeling. De huidige regeling zou op 1 januari 2022 komen te vervallen.
Handreiking financiering palliatieve zorg 2021 uitgebreid met kinderpalliatieve zorg
Nieuws17-12-2020
De financiering van palliatieve zorg voor kinderen verschilt in veel opzichten van de palliatieve zorg voor volwassenen. Deze verschillen zijn opgenomen in de recent gepubliceerde tweede versie van de Handreiking financiering palliatieve zorg 2021.
Thuis sterven: budgetplafond geen belemmering
Nieuws17-12-2020
Zorgaanbieders en zorgverzekeraars hebben al een aantal jaar de afspraak dat het budgetplafond geen belemmering mag vormen om thuis te kunnen sterven. Toch blijkt dat dit soms mis gaat. Om dit te voorkomen is het van belang dat zorgaanbieders tijdig contact opnemen met de zorgverzekeraar.
Monitor Palliatieve Zorg door NZa gepubliceerd
Nieuws09-12-2020
Er zijn grote verschillen in het zorggebruik van palliatieve patiënten en het zorggebruik neemt toe naar mate het overlijden dichterbij komt. Dit zijn de belangrijkste conclusies uit de monitor Palliatieve Zorg van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De monitor brengt het zorggebruik van palliatieve patiënten en de kosten hiervan in kaart.
Animatie Subsidie voor begeleiding thuis bij levensvragen, rouw en verlies
Nieuws14-10-2020
Gezinnen die behoefte hebben aan een rouw- en verliesbegeleider kunnen een beroep doen op de subsidieregeling voor begeleiding thuis bij levensvragen, rouw en verlies. Met de subsidie kan snel een specialist worden ingeschakeld die zich richt op zowel kind als gezin.
AHzN publiceert de kostprijs voor één dag hoogwaardige hospicezorg
Nieuws11-02-2020
Aanleiding hiervoor is de wil verandering te brengen in de versnipperde financiering van hospicezorg in Nederland, omdat deze de toekomstbestendigheid van de hospicezorg onder druk zet.
Filmpje terminaliteitsverklaring VWS
Nieuws22-01-2020
De terminaliteitsverklaring is in veel gevallen niet meer nodig. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) maakte er een verhelderend filmpje over.
Tweede versie Handreiking financiering 2020 beschikbaar
Nieuws17-12-2019
De 'Handreiking financiering palliatieve zorg 2020’ brengt de huidige financiering van palliatieve zorg in kaart. Je vindt in deze handreiking een overzicht van alle regelgeving en structuur rond de financiering van palliatieve zorg in de meest gebruikelijke zorgsettingen
Informatiekaarten NZa geven zorgprofessional inzicht in wijze van vergoeden
Nieuws26-11-2019
De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) publiceerde een serie informatiekaarten die zorgprofessionals inzicht geven in hoe ze hun inzet vergoed krijgen.
Zorgverzekeraars: indicatie wijkverpleegkundige leidend bij palliatieve terminale zorg
Nieuws06-11-2019
Zorgverzekeraars Nederland heeft het standpunt ingenomen dat de indicatie van wijkverpleging leidend moet zijn bij palliatieve terminale zorg.
Heb je relevante informatie voor op Palliaweb?
Mail de redactie met jouw evenement, jouw nieuws of een tool waar anderen (ook) baat bij kunnen hebben. 'Delen is vermenigvuldigen', zeggen ze wel eens.