Publicaties

Publicaties

Filteren
Hoofdonderwerpen
Thema's
Publicatietype
Type publicatie
Zorgverleners
Zorgvragers
Afschaffing terminaliteitsverklaring (factsheet)
Publicatie
Sinds november 2019 is het in de meeste situaties niet meer nodig om een terminaliteitsverklaring te gebruiken. In het factsheet 'Afschaffing terminaliteitsverklaring' wordt inzichtelijk gemaakt wat er precies in welke setting veranderd is.
DBC palliatieve zorg (factsheet)
Publicatie
Factsheet medisch specialistische zorg 2021 over registratie DBC palliatieve zorg voor volwassenen en kinderen. Deze factsheet beschrijft de registratievereisten voor een declarabel zorgproduct palliatieve zorg.
De afschaffing van de terminaliteitsverklaring (filmpje)
Publicatie
Korte, door VWS ontwikkelde film waarin de gedeeltelijke afschaffing van de terminaliteitsverklaring wordt toegelicht. Sinds november 2019 is het in de meeste situaties niet meer nodig om een terminaliteitsverklaring te gebruiken.
Handreiking financiering palliatieve zorg
Publicatie
De 'Handreiking financiering palliatieve zorg' is een jaarlijks geactualiseerd overzicht van de regelgeving en structuur rond de financiering van palliatieve zorg in de meest gebruikelijke zorgsettingen: thuis, een ziekenhuis, hospice, een verpleeghuis en een palliatieve terminale unit.
Monitor Palliatieve Zorg 2020
Publicatie
De monitor Palliatieve Zorg 2020 geeft een totaalbeeld van de zorg in de laatste levensfase. Het laat zien dat er grote verschillen zijn in het zorggebruik van palliatieve patiënten en het zorggebruik neemt toe naar mate het overlijden dichterbij komt.
Palliatieve zorg op maat (rapport)
Publicatie
Rapport van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) uit 2017 waarin beschreven wordt welke knelpunten partijen ervaren in de bekostiging van palliatieve zorg.
Transmuraal Zorgpad Oost-Veluwe (Interview)
Publicatie
Interview over het in de regio Oost-Veluwe gestarte het project Transmuraal zorgpad palliatieve zorg. Het Transmuraal zorgpad is ontwikkeld als antwoord op de knelpunten die in de regio ervaren werden.
Wat betalen patiënten voor palliatieve zorg? (factsheet)
Publicatie
Factsheet voor zorgprofessionals over de kosten waar patiënten in de palliatieve fase mee te maken kunnen krijgen en of en hoe deze vergoed worden.
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.