Publicaties

Publicaties

Filteren
Thema's
Zorgverleners
Zorgvragers
Ziektefasen
Type publicatie
Organisatie van zorg
Instrumenten
Afschaffing terminaliteitsverklaring (factsheet)
Publicatie
SInds november 2019 is het in de meeste situaties niet meer nodig om een terminaliteitsverklaring te gebruiken. In het factsheet 'Afschaffing terminaliteitsverklaring' wordt inzichtelijk gemaakt wat er precies in welke setting veranderd is.
DBC palliatieve zorg (factsheet)
Publicatie
Factsheet medisch specialistische zorg 2021 over registratie DBC palliatieve zorg voor volwassenen en kinderen. Deze factsheet beschrijft de registratievereisten voor een declarabel zorgproduct palliatieve zorg.
De afschaffing van de terminaliteitsverklaring (filmpje)
Publicatie
Korte, door VWS ontwikkelde film waarin de gedeeltelijke afschaffing van de terminaliteitsverklaring wordt toegelicht. Sinds november 2019 is het in de meeste situaties niet meer nodig om een terminaliteitsverklaring te gebruiken.
Handreiking financiering palliatieve zorg 2021
Publicatie
De 'Handreiking financiering palliatieve zorg' is een handzaam jaarlijks geactualiseerd overzicht van de regelgeving en structuur rond de financiering van palliatieve zorg in de meest gebruikelijke zorgsettingen: thuis, een ziekenhuis, hospice, een verpleeghuis en een palliatieve terminale unit.
Informatiekaart Palliatieve zorg
Publicatie
Informatiekaart van het Ministerie van VWS met informatie voor patiënten, met onder meer antwoorden op vragen als: Wat is palliatieve zorg?, Wanneer begint de zorg?, Hoe wordt deze betaald? en Waar kun je deze zorg ontvangen?
Monitor Palliatieve Zorg 2020
Publicatie
De monitor Palliatieve Zorg 2020 geeft een totaalbeeld van de zorg in de laatste levensfase. Het laat zien dat er grote verschillen zijn in het zorggebruik van palliatieve patiënten en het zorggebruik neemt toe naar mate het overlijden dichterbij komt.
Palliatieve zorg op maat (rapport)
Publicatie
Rapport van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) uit 2017 waarin beschreven wordt welke knelpunten partijen ervaren in de bekostiging van palliatieve zorg.
Samenwerking en betaalbaarheid palliatieve zorg op maat​ (informatiekaart)
Publicatie
Informatiekaart voor zorgaanbieders waarin de NZa antwoord geeft op veel gestelde vragen over de regelgeving voor palliatieve zorg.
Wat betalen patiënten voor palliatieve zorg? (factsheet)
Publicatie
Factsheet voor zorgprofessionals over de kosten waar patiënten in de palliatieve fase mee te maken kunnen krijgen en of en hoe deze vergoed worden.
Contact Palliaweb
Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws, meld je dan hier aan voor de PZNL-nieuwsflits. Suggesties voor, of vragen aan de redactie? We horen graag van je!