COVID-19 en palliatieve zorg: Palliatieve sedatie (presentatie)
Onderwijsmateriaal

COVID-19 en palliatieve zorg: Palliatieve sedatie (presentatie)

 • Aanbieder LUMC Expertisecentrum Palliatieve zorg
 • Soort materiaal (powerpoint-)presentatie
 • Opleiding bachelor geneeskunde niveau 6, basisarts niveau 7, geneeskunde-master (7), geneeskundig specialist niveau 8 (basis PZ), geneeskundig specialist niveau 8+ (gevorderd PZ), hbo verpleegkundige niveau 6, huisarts, post-hbo palliatieve zorg (6), specialist ouderengeneeskunde, vpk. specialist (7)
 • CanMEDs rol zorgverlener | medisch handelen
 • Kosten nee
Contactpersoon Yvette van der Linden LUMC Expertisecentrum Palliatieve Zorg
Laatst geactualiseerd: 17 mei 2021

Patiënten met COVID-19 kunnen in de stervensfase zulke heftige symptomen hebben en lijden dat het starten van palliatieve sedatie overwogen moet worden. 

In deze powerpointpresentatie komen aan bod:

 • wat is palliatieve sedatie?
 • communicatie over palliatieve sedatie
 • medicamenteus beleid

Dit onderwijsmateriaal is bedoeld voor artsen en verpleegkundigen die betrokken zijn bij de zorg voor COVID-19 patiënten in het ziekenhuis, maar kan ook geschikt zijn voor zorgverleners werkend in een andere setting zoals in het verpleeghuis, hospice of thuis.

Leerdoelen

De zorgverlener kan:

 • benoemen wat palliatieve sedatie inhoudt en welke twee vormen met criteria hiervoor gelden;
 • het gesprek voeren met de patiënt met COVID-19 (indien mogelijk) en zijn naasten over palliatieve sedatie en de afwegingen om dit te kunnen starten;
 • het medicamenteus beleid inzetten bij palliatieve sedatie, indien bevoegd, of anders een arts benaderen die hiertoe bevoegd is. 

Dit materiaal is onderdeel van de serie COVID-19 en palliatieve zorg.

Licentie

Creative commons: by-nc-sa


Naar het materiaal


Dit materiaal is door de screeningscommissie van Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O2PZ) aangemerkt als geschikt onderwijsmateriaal voor het initieel onderwijs en bij- en nascholing.

Contactpersoon Yvette van der Linden LUMC Expertisecentrum Palliatieve Zorg
Laatst geactualiseerd: 17 mei 2021
Bied je onderwijsmateriaal aan
Vul op deze pagina de vereiste velden in om je aanbod in te dienen.