Palliatieve sedatie: hoe nu verder?
Project

Palliatieve sedatie: hoe nu verder?

  • Betrokken organisaties UMCU, Erasmus MC, IKNL, KNMG
  • Looptijd 01-06-2018 tot 01-01-2022
  • Status afgesloten
  • Subsidiegever ZonMw
Voor vragen, neem contact op met:
Prof. dr. J.J.M. van Delden
Laatst geactualiseerd: 8 augustus 2022

Het Palliantieproject Palliatieve sedatie: hoe nu verder had als doel zicht te krijgen op de oorzaak van de jaarlijkse stijging van de toepassing van palliatieve sedatie en, mede op basis daarvan, een advies uit te brengen aan de pratijk hoe hiermee om te gaan. 

Resultaten

De achtergrond van de stijging van het aantal gevallen van palliatieve sedatie blijkt een combinatie te zijn van van het beter herkennen van refractaire symptomen door zorgprofessionals enerzijds en en verwachtingen van patiënten en naasten anderzijds. Als gevolg hiervan wordt palliatieve sedatie in de praktijk minder als laatste redmiddel ervaren en zowel door zorgprofessionals als patiënten en naasten meer gezien als normaal onderdeel van palliatieve zorg. Zorgprofessionals zijn zich bewust van de medische voorwaarden die gelden voor palliatieve sedatie, terwijl dit voor patiënten en naasten niet altijd helder is. In gesprekken over zorg aan het levenseinde is het van belang dat hier aandacht voor is.

Op grond van het onderzoek zijn aanbevelingen gedaan aan de KNMG voor de herziening van de richtlijn Palliatieve sedatie, en aanbevelingen aan IKNL voor de aanpassing van het Zorgpad Stervensfase. Ook is een aantal onderwijsmaterialen ontwikkeld, zoals een e-module met kennistoets voor de geneeskundeopleidingen.

Meer informatie

Dit project is een door ZonMw gefinancierd Palliantieproject.

Voor vragen, neem contact op met:
Prof. dr. J.J.M. van Delden
Laatst geactualiseerd: 8 augustus 2022
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.