Herziene richtlijn palliatieve sedatie (webinars)
Onderwijsmateriaal

Herziene richtlijn palliatieve sedatie (webinars)

  • Aanbieder IKNL
  • Soort materiaal webinar
  • Versie 2022
  • Opleiding bachelor geneeskunde niveau 6, basisarts niveau 7, geneeskunde-master (7), geneeskundig specialist niveau 8 (basis PZ), geneeskundig specialist niveau 8+ (gevorderd PZ), hbo-verpleegkundige niveau 6, huisarts, kaderarts palliatieve zorg, mbo-verpleegkundige niveau 4, physician assistant (7), praktijkondersteuner (4), specialist ouderengeneeskunde, verzorgende (IG) niveau 3, vpk. specialist (7)
  • CanMEDs rol communicator | communiceren, samenwerkingspartner | samenwerken, zorgverlener | medisch handelen
  • Kosten nee
Voor vragen, neem contact op met:
IKNL werkgroep richtlijnen palliatieve zorg
Laatst geactualiseerd: 24 oktober 2022

In juni 2022 is de herziene richtlijn 'Palliatieve sedatie' verschenen. De richtlijn is bestemd voor alle zorgverleners die betrokken zijn bij de zorg voor patiënten in de palliatieve fase. De herziene richtlijn sluit aan bij de opvatting dat optimale zorg, zeker zorg bij complexe problematiek, een multidisciplinaire benadering vraagt. De zorg rond de patiënt in de laatste levensfase, voor wie palliatieve sedatie (mogelijk) nodig is, vraagt om begeleiding en behandeling door een team van zorgverleners. Aan de samenwerking en afstemming in het team van zorgverleners wordt dan ook veel aandacht besteed.

In twee landelijke webinars is besproken wat er is veranderd ten opzichte van de vorige richtlijn en hoe de aanbevelingen kunnen worden toegepast in de praktijk.

Leerdoelen 

Na het volgen van een van de webinars:

  • kan de zorgverlener (i.o.) benoemen welke belangrijke verschillen de herziene richtlijn biedt ten opzichte van de vorige richtlijn
  • kan de zorgverlener (i.o.) de nieuwe aanpassingen op grote lijnen aangeven en hoe deze in de praktijk toe te passen
  • weet de zorgverlener (i.o.) de herziene richtlijn te raadplegen en deze toe te passen op de eigen onderdelen behorend bij de werkzaamheden of taken  

In het eerste webinar van 30 juni 2022 ligt de focus op de eerstelijnszorg:

Naar het webinar


In het tweede webinar van 5 juli 2022 ligt de focus breder en deze is niet gericht op een specifieke zorgsetting: 

Naar het webinar


Licentie

Creative commons: by-nc-nd 
 

Dit materiaal is door de screeningscommissie van Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O²PZ) aangemerkt als geschikt onderwijsmateriaal voor het initieel onderwijs en bij- en nascholing. 

Voor vragen, neem contact op met:
IKNL werkgroep richtlijnen palliatieve zorg
Laatst geactualiseerd: 24 oktober 2022
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.