COVID-19 en palliatieve zorg: Misselijkheid en braken (presentatie)
Onderwijsmateriaal

COVID-19 en palliatieve zorg: Misselijkheid en braken (presentatie)

 • Aanbieder LUMC Expertisecentrum Palliatieve zorg
 • Soort materiaal (powerpoint-)presentatie
 • Opleiding bachelor geneeskunde niveau 6, basisarts niveau 7, geneeskunde-master (7), geneeskundig specialist niveau 8 (basis PZ), geneeskundig specialist niveau 8+ (gevorderd PZ), hbo verpleegkundige niveau 6, huisarts, post-hbo palliatieve zorg (6), specialist ouderengeneeskunde, vpk. specialist (7)
 • CanMEDs rol zorgverlener | medisch handelen
 • Kosten nee
Contactpersoon Yvette van der Linden LUMC Expertisecentrum Palliatieve Zorg
Laatst geactualiseerd: 17 mei 2021

Patiënten met COVID-19 hebben regelmatig last van misselijkheid en braken. Misselijkheid is een symptoom met een grote impact op het welbevinden. Misselijkheid en braken hebben beide een sterk negatieve invloed op de kwaliteit van leven. Patiënten geven vaak aan misselijkheid erger te vinden dan bijvoorbeeld pijn. Het bestrijden van misselijkheid en braken kan helpen om de laatste fase zo comfortabel mogelijk te maken.

In deze powerpointpresentatie komen aan bod:

 • De oorzaak van misselijkheid en braken bij patiënten met COVID-19
 • Wat zie je aan de patiënt en wat zijn de klachten?
 • Medicamenteus en niet-medicamenteus beleid

Dit onderwijsmateriaal is bedoeld voor artsen en verpleegkundigen die betrokken zijn bij de zorg voor COVID-19-patiënten in het ziekenhuis, maar kan ook geschikt zijn voor zorgverleners die werken in een andere setting zoals het verpleeghuis, hospice of thuis.

Leerdoelen

De zorgverlener kan bij een patiënt met COVID-19:

 • zien welke klachten er zijn bij misselijkheid en braken en dit bespreken met de betreffende patiënt;
 • niet-medicamenteus beleid inzetten en vertellen wat de patiënt of naasten daar zelf aan kan/kunnen bijdragen 
 • medicamenteus beleid zelf inzetten of hulp te vragen om dit te doen en de patiënt en naasten in deze fase sociale steun bieden.

Dit materiaal is onderdeel van de serie COVID-19 en palliatieve zorg.

Licentie

Creative commons: by-nc-sa
 

Naar het materiaal


Dit materiaal is door de screeningscommissie van Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O2PZ) aangemerkt als geschikt onderwijsmateriaal voor het initieel onderwijs en bij- en nascholing.

Contactpersoon Yvette van der Linden LUMC Expertisecentrum Palliatieve Zorg
Laatst geactualiseerd: 17 mei 2021
Bied je onderwijsmateriaal aan
Vul op deze pagina de vereiste velden in om je aanbod in te dienen.