Nieuws

Nieuws

Filteren
Instrumenten
Organisatie van zorg
Thema's
Ziekte en symptomen
Ziektefasen
Zorgaanbod
Zorgverleners
Zorgvragers
Gesignaleerd in de media #27
Nieuws19-05-2022
Periodiek op Palliaweb: een greep berichten uit de media die te maken hebben met palliatieve zorg. Dit keer onder meer: CaRe Award proefschrift Hille Voss, invloed van kanker op seks niet makkelijk bespreekbaar voor arts, euthanasie met wilsverklaring.
Gesignaleerd in de media #25
Nieuws12-04-2022
Periodiek op Palliaweb: een greep berichten uit de media die te maken hebben met palliatieve zorg. Dit keer onder meer: Karin Seijdell over haar werk als geestelijk verzorger en een adviesrapport over interculturele zorg rondom het levenseinde.
SIRE-campagne ‘De dood. Praat erover, niet eroverheen’
Nieuws08-02-2022
Ruim één op de drie mensen praat nooit over de dood. En dat terwijl het juist erg waardevol is om samen vroegtijdig bij de dood stil te staan. SIRE start op 8 februari 2022 de publiekscampagne ‘De dood. Praat erover, niet eroverheen’ om mensen aan te zetten de dood bespreekbaar te maken.
Doe mee aan de peiling naar markering van de palliatieve fase en proactieve zorgplanning
Nieuws01-02-2022
Bent je verzorgende, verpleegkundige of arts? Dan vraagt PZNL je mee te doen aan een korte peiling om inzicht te krijgen in jouw ervaringen, kennis en opvattingen over markering en proactieve zorgplanning.
Met inzichten uit bestaande data palliatieve zorg verbeteren
Nieuws20-01-2022
Met geanonimiseerde data uit het Elektronisch Patiënt Dossier (EPD) de palliatieve zorg verbeteren. Het kan volgens het Maasstad Ziekenhuis, Jeroen Bosch ziekenhuis en Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL).
Gesignaleerd in de media #20
Nieuws06-01-2022
Periodiek op Palliaweb: een greep berichten uit de media die te maken hebben met palliatieve zorg. Dit keer: het lukt niet iedere huisarts gehoor te geven aan euthanasieverzoeken, geringe toepassing van samen beslissen, een interview met een coördinator VPTZ en een blog over de bewoners van een hospice.
Met het oog op morgen: uitzending over sterfelijkheid en de dood
Nieuws06-01-2022
Aflevering van 'Met het oog op morgen' met een uitvoering gesprek over sterfelijkheid en de dood, met onder andere Saskia Teunissen, hoogleraar palliatieve zorg en bestuurder van PZNL.
Nieuwe praatkaarten palliatieve zorg
Nieuws13-12-2021
Er zijn nu zes nieuwe praatkaarten palliatieve zorg om zorgverleners te helpen op een begrijpelijke manier uitleg te geven aan patiënten over behandelbeperkingen.
Publicatie 'Praten over het levenseinde' vernieuwd
Nieuws05-12-2021
Op tijd praten over het levenseinde is belangrijk maar niet altijd makkelijk. Om artsen en patiënten te ondersteunen bij dit gesprek heeft Patiëntenfederatie Nederland samen met KNMG de publicatie Praten over het levenseinde vernieuwd.
Campagne 'Samen beslissen' van start
Nieuws06-09-2021
Op 6 september 2021 start de landelijke campagne 'Samen beslissen'. Door als zorgverlener de patiënt te betrekken bij beslissingen zijn patiënten tevredener over zorg de zorg die zij krijgen en trouwer aan de afspraken die zij met de zorgverlener maken.
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, jouw nieuws of een tool waar anderen (ook) baat bij kunnen hebben. 'Delen is vermenigvuldigen', zeggen ze wel eens. Maar ook suggesties of klachten over de vindbaarheid van informatie zijn zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.