Nieuws

Nieuws

Filteren
Instrumenten
Organisatie van zorg
Thema's
Ziekte en symptomen
Ziektefasen
Zorgaanbod
Zorgverleners
Zorgvragers
Gesignaleerd in de media #55
Nieuws29-05-2024
Periodiek op Palliaweb: een greep berichten uit de media die te maken hebben met palliatieve zorg. Deze keer lees je onder meer over emotionele impact bij zorgprofessionals bij het verlenen van palliatieve zorg. 
Kaart brengt initiatieven voor delen van proactieve zorgplanning in beeld
Nieuws08-05-2024
Op dit moment vinden er verschillende lokale en regionale initiatieven plaats op het gebied van het registreren en uitwisselen van proactieve zorgplanning (PZP) gegevens. De kaart biedt een visueel overzicht en inzicht in waar deze initiatieven plaatsvinden.
Gesignaleerd in de media #51
Nieuws03-04-2024
Periodiek op Palliaweb: een greep berichten uit de media die te maken hebben met palliatieve zorg. Dit keer onder meer over de behoefte aan ondersteuning bij naasten van kankerpatiënten. 
Oproep: Doe mee aan de peiling palliatieve zorg
Nieuws01-03-2024
Werk je in de zorg of in het sociaal domein met mensen in de palliatieve levensfase? Dan nodigen we je uit om mee te doen aan een korte tweejaarlijkse peiling om inzicht te krijgen in je ervaringen, kennis en opvattingen over twee belangrijke thema’s binnen de palliatieve zorg: markering en proactieve zorgplanning.
Voorkom niet-passende zorg door vroegtijdige inzet gespecialiseerde palliatieve zorg
Nieuws17-02-2024
Onderzoekers onderstrepen het belang van vroegtijdige inzet van gespecialiseerde palliatieve zorg in complexe sitaties als integraal onderdeel van de reguliere zorg.
Handreiking bewust stoppen met eten en drinken vernieuwd
Nieuws24-01-2024
Bewust stoppen met eten en drinken is een manier voor mensen om zelf regie te hebben over hun eigen levenseinde. Om dit goed te begeleiden is de handreiking Zorg voor mensen die bewust stoppen met eten en drinken herzien.
Webinar: Proactieve zorgplanning in de palliatieve fase: van richtlijn naar praktijk
Nieuws10-01-2024
Om goede zorg te bieden aan mensen in de palliatieve levensfase is het belangrijk tijdig te weten wat iemand wel of juist niet wil aan zorg. Door in gesprek te gaan over waarden, wensen en behoeften en door behandelwensen en -grenzen vast te leggen, kunnen we passende zorg bieden.
Stimuleringsregeling Organiseren bijeenkomsten voor Proactieve zorgplanning bij (beginnende) dementie
Nieuws04-01-2024
Samenwerking tussen de dementienetwerken en de Netwerken Palliatieve Zorg (NPZ) kan helpen om proactieve zorgplanning binnen de dagelijkse zorgpraktijk voor mensen met (beginnende) dementie te verbeteren. Daarom is er een stimuleringsregeling om bijeenkomsten te organiseren.
Tweede pilot proactief gegevens delen - meld je aan
Nieuws13-09-2023
Binnen het project ‘Proactief gegevens delen in de palliatieve fase’ gaat eind januari 2024 de tweede pilot van start over het delen van gegevens tussen zorgorganisaties. Zorgorganisaties die hulp kunnen gebruiken bij het digitaliseren van gegevens of het delen kunnen zich nu aanmelden voor deelname aan de pilot.
Nieuwe richtlijn Proactieve Zorgplanning
Nieuws20-06-2023
Proactieve zorgplanning -ook wel ‘advance care planning’ genoemd- is een belangrijk onderdeel van zorg voor patiënten in de palliatieve fase. De vernieuwde richtlijn proactieve zorgplanning biedt ondersteuning aan zorgverleners bij de zorg voor patiënten in deze fase, onder andere bij het voeren van proactieve zorggesprekken.
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.