Nieuws

Nieuws

Filteren
Instrumenten
Organisatie van zorg
Thema's
Ziekte en symptomen
Ziektefasen
Zorgaanbod
Zorgverleners
Zorgvragers
Campagne 'Samen beslissen' van start
Nieuws06-09-2021
Op 6 september 2021 start de landelijke campagne 'Samen beslissen'. Door als zorgverlener de patiënt te betrekken bij beslissingen zijn patiënten tevredener over zorg de zorg die zij krijgen en trouwer aan de afspraken die zij met de zorgverlener maken.
ZonMw Parel voor project palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking
Nieuws02-06-2021
Het project 'Advance care planning in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking' van Nivel en Koraal is door ZonMw beloond met een Parel.
Samenhang tussen gevoel van betrokkenheid bij proactieve zorgplanning en emotioneel functioneren
Nieuws21-05-2021
Er is een positieve associatie tussen de perceptie van patiënten met gevorderde kanker op de betrokkenheid in proactieve zorgplanning van henzelf, hun naasten en hun behandelend artsen, en het eigen emotioneel functioneren.
Gesignaleerd in de media #3
Nieuws22-04-2021
Periodiek op Palliaweb: een greep berichten uit de media die te maken hebben met palliatieve zorg. Dit keer o.a.: proefschrift rondom besluitvorming doorgaan of beperken IC-behandeling en ervaringen met de vele sterfgevallen op de corona-afdeling.
Gesignaleerd in de media #2
Nieuws08-04-2021
Periodiek op Palliaweb: een greep berichten uit de media die te maken hebben met palliatieve zorg. Dit keer o.a.: het belang van proactieve zorgplanning en het vastleggen daarvan en een podcast over onderzoek naar zorg in de laatste levensfase.
Gesignaleerd in de media #1
Nieuws25-03-2021
Periodiek op Palliaweb: een greep berichten uit de media die te maken hebben met palliatieve zorg. Dit keer o.a.: waarom zijn we bang om te praten over de dood?, Spanje legaliseert euthanasie en Palliatieve-sedatie aan de hand van evidence based practice.
Nieuwe handreiking 'Inzage in medische dossiers door nabestaanden'
Nieuws25-01-2021
De nieuwe Handreiking 'Inzage in medische dossiers door nabestaanden' gaat in op alle regels rondom het recht voor nabestaanden op inzage en afschrift van gegevens uit medische dossiers van overleden naasten. De handreiking is een samenwerking van de KNMG en Patiëntenfederatie Nederland. Er is een uitgave voor hulpverleners en een uitgave voor patiënten en nabestaanden, met bijbehorende stroomschema’s. 
Kerst- en Nieuwjaarsboodschap PZNL-bestuurder: Meer eenheid en vaart in palliatieve zorg
Nieuws24-12-2020
‘Het is nodig om de palliatieve zorg in Nederland snel te versterken door verdergaande samenwerking. Gestaag toewerken naar een breed gedragen niveau van kwaliteit hoort daarbij.’
Lancering leidraad voor het proces en uniform vastleggen van proactieve zorgplanning
Nieuws22-10-2020
In de COVID-19-pandemie wordt het belang van proactieve zorgplanning en de goede vindbaarheid en overdracht van behandelwensen eens te meer duidelijk. De leidraad voor het proces en het uniform vastleggen van proactieve zorgplanning biedt een overzicht van stappen om tot individuele behandelwensen en -grenzen te komen.
Proactieve zorgplanning (advance care planning) in de praktijk
Nieuws12-03-2020
Ziekenhuis Gelderse Vallei voerde proactieve zorgplanningsgesprekken in: 'Als patiënten die beelden, ideeën en wensen op dat moment nog goed kunnen uiten, kunnen we samen koersen op zinnige én gewenste zorg.'
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, jouw nieuws of een tool waar anderen (ook) baat bij kunnen hebben. 'Delen is vermenigvuldigen', zeggen ze wel eens. Maar ook suggesties of klachten over de vindbaarheid van informatie zijn zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.