Nieuws

Nieuws

Filteren
Thema's
Zorgaanbod
Zorgverleners
Zorgvragers
Ziekte en symptomen
Ziektefasen
Organisatie van zorg
Instrumenten
Gesignaleerd in de media #3
Nieuws22-04-2021
Periodiek op Palliaweb: een greep berichten uit de media die te maken hebben met palliatieve zorg. Dit keer o.a.: proefschrift rondom besluitvorming doorgaan of beperken IC-behandeling en ervaringen met de vele sterfgevallen op de corona-afdeling.
Gesignaleerd in de media #2
Nieuws08-04-2021
Periodiek op Palliaweb: een greep berichten uit de media die te maken hebben met palliatieve zorg. Dit keer o.a.: het belang van proactieve zorgplanning en het vastleggen daarvan en een podcast over onderzoek naar zorg in de laatste levensfase.
Gesignaleerd in de media #1
Nieuws25-03-2021
Periodiek op Palliaweb: een greep berichten uit de media die te maken hebben met palliatieve zorg. Dit keer o.a.: waarom zijn we bang om te praten over de dood?, Spanje legaliseert euthanasie en Palliatieve-sedatie aan de hand van evidence based practice.
Nieuwe handreiking 'Inzage in medische dossiers door nabestaanden'
Nieuws25-01-2021
De nieuwe Handreiking 'Inzage in medische dossiers door nabestaanden' gaat in op alle regels rondom het recht voor nabestaanden op inzage en afschrift van gegevens uit medische dossiers van overleden naasten. De handreiking is een samenwerking van de KNMG en Patiëntenfederatie Nederland. Er is een uitgave voor hulpverleners en een uitgave voor patiënten en nabestaanden, met bijbehorende stroomschema’s. 
Kerst- en Nieuwjaarsboodschap PZNL-bestuurder: Meer eenheid en vaart in palliatieve zorg
Nieuws24-12-2020
‘Het is nodig om de palliatieve zorg in Nederland snel te versterken door verdergaande samenwerking. Gestaag toewerken naar een breed gedragen niveau van kwaliteit hoort daarbij.’
Lancering leidraad voor het proces en uniform vastleggen van proactieve zorgplanning
Nieuws22-10-2020
In de COVID-19-pandemie wordt het belang van proactieve zorgplanning en de goede vindbaarheid en overdracht van behandelwensen eens te meer duidelijk. De leidraad voor het proces en het uniform vastleggen van proactieve zorgplanning biedt een overzicht van stappen om tot individuele behandelwensen en -grenzen te komen.
Proactieve zorgplanning (advance care planning) in de praktijk
Nieuws12-03-2020
Ziekenhuis Gelderse Vallei voerde proactieve zorgplanningsgesprekken in: 'Als patiënten die beelden, ideeën en wensen op dat moment nog goed kunnen uiten, kunnen we samen koersen op zinnige én gewenste zorg.'
Tips voor behandelaars en naasten in korte film 'Zo schoon mogelijk dood gaan'
Nieuws16-12-2019
Caroline Steenwijk (64 jaar) is ongeneeslijk ziek en hecht sterk aan het voeren van eigen regie in haar laatste levensfase. Hoe zij dit doet en wat de rol van haar huisarts, Paul Bergmans uit Geleen, hierbij is, komt in de korte film ’Zo schoon mogelijk dood gaan’ naar voren.
Het nieuwe onderwijsplatform
Het onderwijsplatform biedt opleiders en docenten concrete handvatten om palliatieve zorg nog beter in hun onderwijs te verankeren. (Aankomend) zorgverleners vinden er het compleetste overzicht van bij- en nascholingen over palliatieve zorg.