Nieuwe richtlijn Proactieve Zorgplanning
Nieuws20 juni 2023
Nieuws

Nieuwe richtlijn Proactieve Zorgplanning

Nieuws 20 juni 2023

Proactieve zorgplanning -ook wel ‘advance care planning’ genoemd- is een belangrijk onderdeel van zorg voor patiënten in de palliatieve fase. Met behulp van gesprekken wordt bepaald welke zorg past bij huidige en toekomstige levensdoelen en -keuzes. Dit proces van denken, plannen en organiseren is dynamisch en multidisciplinair en omvat zorgvuldige gezamenlijke besluitvorming over behandelafspraken.  

De vernieuwde richtlijn ‘proactieve zorgplanning’ 

Om goede en passende medische zorg te bieden is het voor zorgverleners belangrijk tijdig te weten wat de patiënt wel of juist niet wil aan zorg. De vernieuwde richtlijn proactieve zorgplanning biedt ondersteuning aan zorgverleners bij de zorg voor patiënten in de palliatieve fase, onder andere bij het voeren van proactieve zorggesprekken. De herziene richtlijn is gebaseerd op beschikbaar onderzoek en biedt tevens handvatten voor de belangrijkste ervaren knelpunten uit de praktijk. 

Deze richtlijn is een doorontwikkeling van de breed gedragen ‘Leidraad voor het proces en uniform vastleggen van proactieve zorgplanning naar aanleiding van de COVID-19-pandemie’ uit 2020, zodat deze ook buiten de context van COVID-19 toepasbaar wordt. De richtlijn is gebaseerd op de meest recente wetenschappelijke inzichten uit onderzoek en ontwikkeld conform de wetenschappelijke methodologie. 

Een handvat voor zorgverleners

Proactieve zorgplanning biedt zorgverleners de mogelijkheid om goed in contact te blijven met de patiënt en diens naasten om zo goed te kunnen anticiperen op dat wat komen gaat. Door behandelwensen en -grenzen gezamenlijk te bespreken en vast te leggen kan hierna worden gehandeld. Op deze manier kan de zorg afgestemd worden op de persoonlijke wensen, waarden en behoeften van het individu. 

Proactieve zorgplanning is van groot belang in stabiele, maar zeker ook in acute situaties. Voor elk individu, ongeacht de mate van kwetsbaarheid door ziekte, beperking of leeftijd.

Meer informatie

Op basis van de richtijn is ook de themapagina Proactieve zorgplanning. geüpdatet.
 
Voor vragen, neem contact op met:
Redactie Palliaweb PZNL
Laatst geactualiseerd: 20 juni 2023
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.