Handreiking bewust stoppen met eten en drinken vernieuwd
Nieuws24 januari 2024
Nieuws

Handreiking bewust stoppen met eten en drinken vernieuwd

Nieuws 24 januari 2024

Bewust stoppen met eten en drinken is een manier voor mensen om zelf regie te hebben over hun eigen levenseinde. Om dit goed te begeleiden is de handreiking Zorg voor mensen die bewust stoppen met eten en drinken herzien.

Belangrijkste wijzigingen

  • In de handreiking is meer aandacht voor proactieve zorgplanning. Het is daarbij duidelijker gemaak tdat het geven van informatie over bewust stoppen met eten en drinken een onderdeel kan zijn van die proactieve zorgplanning.
  • Bewust stoppen met eten en drinken wordt niet langer afgeraden voor mensen onder de zestig jaar. Dit omdat er inmiddels meer gevallen bekend zijn van personen onder de zestig jaar die bewust kozen om te stoppen met eten en drinken.
  • Het hoofdstuk over patiĆ«nten met dementie is volledig herschreven. Dit hoofdstuk richt zich op ter zake wilsonbekwame mensen met dementie en bespreekt of het aanbieden van eten en drinken in sommige situaties nog passend is. Een besluit hierover kan alleen na een zorgvuldig proces worden genomen, waarbij het actuele gedrag van de patiĆ«nt leidend is.
  • Tot slot is er een nieuw hoofdstuk opgenomen waarin de ervaringen van naasten en artsen zijn opgenomen.

Meer informatie en download

Je kunt de herziene handreiking vinden op de website van KNMG. In het nieuwsbericht kun je meer informatie lezen over wat er is veranderd in de herziene handreiking.

Voor vragen, neem contact op met:
Redactie Palliaweb PZNL
Laatst geactualiseerd: 24 januari 2024
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.