Scholing palliatieve zorg artsen, verpleegkundig specialisten en physician assistants

 • Datum 07-11 / 21-11-2024
 • Tijd vanaf week 40 E-learning / online sessies op 7 en 14 november 20:00 uur / fysieke bijeenkomst op donderdag 21 november 9:00-17:00 uur
 • Locatie Kerk aan het Lint, Alendorperweg 103 Utrecht
 • Doelgroep artsen, verpleegkundig specialisten, physician assistants
 • Kosten 150 euro
 • Uiterste inschrijfdatum 09-10-2024

De Basisscholing Palliatieve Zorg is interactief opgezet met praktijkgerichte casuïstiek. De scholing is voor zorgverleners die nog geen scholing over palliatieve zorg hebben gevolgd. De basisscholingen worden verspreid door heel het land aangeboden vanuit het landelijk scholingsprogramma palliatieve zorg en KWF. Let op: dat betekent niet dat de onderwerpen specifiek over oncologie gaan, het gaat om palliatieve zorg bij alle aandoeningen. 

De netwerken palliatieve zorg in de regio’s Utrecht, Noordwest Veluwe, Rivierenland en Eemland, samenwerkend in het consortium Septet verzorgen de scholingen in 2024 en 2025 op locaties in de eigen regio’s en met trainers die bekend zijn met de palliatieve zorg in de eigen regio’s. 

Inhoud
De basisscholing is een praktijk- en actiegerichte scholing met een sterke focus op casuïstiek. Zo leer je vaardigheden die je direct kunt toepassen in de praktijk. De scholing gaat zeker niet alleen over palliatieve zorg bij kanker: de competenties die je hier leert – denk aan palliatief redeneren, communiceren en interprofessioneel samenwerken, komen ook van pas bij patiënten met orgaanfalen zoals COPD en hartfalen en bij mensen met dementie of toenemende kwetsbaarheid.
 
Leerdoelen artsen, verpleegkundig specialisten en physician assistants:
 • de palliatieve fase herkennen en markeren;
 • effectief omgaan met veelvoorkomende symptomen in de palliatieve fase (medicamenteus en niet-medicamenteus);
 • proactief zorg verlenen: structureel evalueren en bijstellen van de zorg in samenspraak met patiënt en naasten;
 • acteren op de behoefte van de patiënt en naasten m.b.t. een gesprek over het levenseinde;
 • de stervensfase identificeren en begeleiden;
 • nazorg verlenen: begeleiden van nabestaanden en doorverwijzen indien nodig.

Palliatieve zorg is een vorm van netwerkzorg waarbij samenwerking cruciaal is. Het streven is om het programmaonderdeel ‘samenwerken’ binnen de Basisscholing Palliatieve zorg, interprofessioneel op te zetten.

Accreditatiepunten voor deelname
artsen: 13
verpleegkundig specialisten: 19
physician assistants: 18

Inschrijven verloopt via de website van Scholing PZ
Via onderstaande link kom je op de (landelijke) aanmeldpagina’s voor vs, pa en artsen. Vervolgens moet je kiezen in welke regio je de scholing wilt volgen (regio Septet) en dan kun je de scholing van jouw keuze aanvinken en de inschrijving verder afronden.

Klik hier om je als arts, verpleegkundig specialist of physician assistant aan te melden

Het landelijke scholingsprogramma verzorgt de bevestiging, betaling, informatie ter voorbereiding, uitnodiging, accreditatie en evaluatie.

Op de website van Scholing PZ vind je uitgebreide informatie over de scholingsprogramma’s: de scholingsinformatie voor artsen, verpleegkundig specialisten en physician assistants kun je hier downloaden.

De bijeenkomst gaat door bij minimaal 10 deelnemers.

Meer informatie
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Mirjam Velting, netwerkcoördinator palliatieve zorg Utrecht stad en Zuidoost-Utrecht.

 

INTERESSANT