Weet u wat u wilt?

In 2021 zijn we van start gegaan met het organiseren van publieksbijeenkomsten om mensen voor te lichten over palliatieve zorg en een duwtje te geven om in gesprek te gaan over de laatste levensfase. We hebben samen met andere netwerken filmpjes en een website gemaakt met als naam: Weet u wat u wilt? Het was een succes en we gaan door!
 
Wat maakt het leven de moeite waard?
De Weet u wat u wilt?-publieksbijeenkomsten zijn een groot succes. De bijeenkomsten hebben als doel om mensen bekend te maken met wat palliatieve zorg te bieden heeft. Ook hopen we hen te verleiden om vroegtijdig na te denken en te spreken (met naasten en met de huisarts) over de laatste levensfase. Wat is voor hen belangrijk? Wat zijn hun wensen en waar liggen hun grenzen? Bijvoorbeeld m.b.t. behandeling, reanimatie, plaats van overlijden en wie voor jou mag spreken als je dat zelf niet meer kunt. Zo kun je in de toekomst meer regie over je eigen leven behouden.
 
Bekijk het filmpje hiernaast
We gaan allemaal een keer dood. Daar hebben we geen invloed op. Maar op sommige dingen kun je wèl invloed hebben door er nu al over na te denken en te praten. In het filmpje zie je zes voorbeelden waarbij het goed is om tijdig te praten over wat je wilt. Er is ook een korte versie zonder stem. Alles is te vinden op de website www.weetuwatuwilt.nl.
 
Uitkomst van onderzoek: het werkt!
Er heeft in de afgelopen jaren onderzoek meegelopen met de bijeenkomsten. Het blijkt dat drie van de vier deelnemers naar aanleiding van zo'n bijeenkomst in de maanden erna met naasten over de laatste levensfase praat. Verder is één op de vier deelnemers in de maanden erna bij de huisarts geweest om over wensen met betrekking tot de laatste levensfase te spreken.
 
Tafel-mensen.JPGHoe gaan we verder?
PZNL heeft voor 2023 en 2024 subsidie beschikbaar gesteld om de bijeenkomsten te borgen. Initiatiefnemer is vaak een huisartsenpraktijk: zij nodigen (vaak oudere) patienten uit. Maar het kan net zo goed vanuit of in een hospice, verpleeghuis, centrum voor levensvragen, ouderenorganisatie, ziekenhuis, buurthuis, kerk, wijkcentrum, bibliotheek of nog iets anders worden gedaan. PowerPoint-presentatie, draaiboek en flyers zijn beschikbaar, dus het gaat om een geschikte ruimte met koffie/thee en de benodigde techniek, spreker(s) en de werving van deelnemers. Uiteraard kan hiervoor ook met huisartsen worden samengewerkt.
 
Wil je meer weten over Weet u wat u wilt? Kijk dan op de website. Daar kun je ook zien waar er bijeenkomsten zijn.
INTERESSANT