Nieuws en nieuwsbrieven
Nieuws NPZ Utrecht stad en Zuidoost-Utrecht 12 september 2022
Aanmelden voor de nieuwsbrief van de netwerken Utrecht stad en Zuidoost-Utrecht.
Lees meer
Consultatie in de palliatieve zorg: de toekomst
Nieuws NPZ Utrecht stad en Zuidoost-Utrecht geplaatst op 15-05-2024
Nadat we vorig jaar een verkenning hebben uitgevoerd naar de huidige en gewenste situatie zijn we dit jaar van start gegaan met het formuleren van een visie op palliatieve zorg.
Uitnodiging spiegelbijeenkomst 18- en 18+ op17 juni
Nieuws NPZ Utrecht stad en Zuidoost-Utrecht geplaatst op 11-05-2024
Op 17 juni is er een spiegelgesprek met ouders en jongeren die palliatieve zorg ontvangen over het thema 'overgang van 18- naar 18+'. Heb je hier wel eens mee te maken? Kom dan ook!
Van kind naar volwassene in de palliatieve zorg
Nieuws NPZ Utrecht stad en Zuidoost-Utrecht geplaatst op 10-05-2024
Steeds meer jongeren die palliatieve zorg nodig hebben, bereiken de volwassen leeftijd. Dan verandert alles. NIK en NPZ bundelen de krachten.
Proactieve zorgplanning bij beginnende dementie
Nieuws NPZ Utrecht stad en Zuidoost-Utrecht geplaatst op 01-05-2024
Ons project in 2019-2020 waarin gesprekken over de toekomst met mensen met beginnende dementie en hun naasten centraal stonden is nu een ‘kansrijk project’ in NPPZ-II.
Kennisagenda Palliatieve Zorg komende jaren
Nieuws NPZ Utrecht stad en Zuidoost-Utrecht geplaatst op 01-05-2024
Focus en koers voor onderzoek is vastgelegd in de Kennisagenda Palliatieve Zorg. Er zijn nog veel voor de praktijk relevante kennisvragen onbeantwoord.
Samenvattingskaarten richtlijnen, gesprekskaarten en meer
Nieuws NPZ Utrecht stad en Zuidoost-Utrecht geplaatst op 01-05-2024
In de webshop van PZNL vind je nu veel informatie over palliatieve zorg v​​oor zorgverleners en voor patienten en naasten.
PaTz-groepen ontwikkelen zich tot grote steun voor patiënten
Nieuws NPZ Utrecht stad en Zuidoost-Utrecht geplaatst op 25-04-2024
Voor PaTz (Palliatieve Thuiszorg) groepen zijn er nieuwe initiatieven om de kwaliteit van samenwerking en de PaTz-werkwijze in de palliatieve zorg te verbeteren en het oprichten van nieuwe PaTz-groepen te stimuleren.
Levenstestament biedt medische schijnzekerheid
Nieuws NPZ Utrecht stad en Zuidoost-Utrecht geplaatst op 24-04-2024
Levenstestamenten zijn populair. Is dat een goede ontwikkeling wat medische beslissingen betreft?
26 juni congres Connecting Communities
Nieuws NPZ Utrecht stad en Zuidoost-Utrecht geplaatst op 04-04-2024
Kom je ook naar het congres Connecting Communities over de sociale benadering van palliatieve zorg op 26 juni 13u-17 uur in de Jaarbeurs Utrecht?
Zilveren Kruis zet in op palliatieve zorg
Nieuws NPZ Utrecht stad en Zuidoost-Utrecht geplaatst op 03-04-2024
De zorgverzekeraar stimuleert met haar inkoopbeleid voor wijkverpleging, ziekenhuiszorg en huisartsenzorg implementatie van het Kwaliteitskader palliatieve zorg.
INTERESSANT