De netwerken

Netwerken Palliatieve Zorg Utrecht stad en Zuidoost-Utrecht

De libelle in het logo

Een libelle is licht, elegant en krachtig. Met haar kleine lijf en dunne vleugels kan ze met weinig vleugelslagen toe: simpel en doeltreffend. Als symbool staat de libelle voor de combinatie van authenticiteit en de gave om je aan veranderende omstandigheden aan te passen. Heel toepasselijk voor de palliatieve fase, waarin mensen zichzelf steeds moeten hervinden in een veranderde situatie. Zorgverleners en vrijwilligers hebben oog voor hun eigenheid en bewegen mee om de patient zo comfortabel mogelijk te maken. Dat vraagt  om zachtheid, stevigheid en flexibiliteit.

Palliatieve zorg

De gebruikelijke uitleg van het begrip 'palliatief' verwijst naar het Latijnse woord pallium, dat mantel betekent en een metafoor is voor de zorg die palliatieve hulpverleners aan ongeneeslijk zieken geven. Dit voert terug op het verhaal over Sint Maarten, die bij de stadspoort een bedelaar tegenkwam en hem de helft van zijn wollen mantel gaf onder het motto: ‘Ik kan je niet van je (geld)problemen afhelpen, maar ik kan er wel voor zorgen dat je je wat beter voelt.’ Hulpverleners in de palliatieve zorg geven eenzelfde soort boodschap af: ‘Ik kan je niet genezen, maar ik kan er wel voor zorgen dat je lijden zoveel mogelijk beperkt wordt.'

Netwerken palliatieve zorg

De twee netwerken palliatieve zorg vormen een samenwerkingsverband van zorgorganisaties in de gemeente Utrecht en in de regio Zuidoost-Utrecht: De Bilt, Zeist, Wijk bij Duurstede, Bunnik en Utrechtse Heuvelrug. In totaal gaat het om zo’n 500.000 inwoners.

Doelstelling is het verbeteren van de kwaliteit van palliatieve zorg in onderlinge samenwerking. Dat komt tot uiting in: 

  • Een gevarieerd aanbod aan zorg, verspreid over verschillende zorgplekken en afgestemd op de wensen en behoeften van patiënten en naasten.
  • Soepele overgangen tussen verschillende zorgplekken dankzij goede afstemming en coördinatie.
  • Efficiënt gebruik van aanwezige kennis en expertise.
  • Een gezamenlijke verbetercultuur.

Een stuurgroep is verantwoordelijk voor de aansturing van de twee netwerken en er is een onafhankelijke netwerkcoördinator in dienst. In elke regio is een contactgroep, die bestaat uit de contactpersonen van de aanwezige netwerkpartners. Alle organisaties nemen ook deel aan minimaal één werkgroep, waarin aan concrete doelen wordt gewerkt. Neem voor meer informatie contact op met de netwerkcoördinator.

INTERESSANT