Stuurgroep

De twee netwerken hebben één gezamenlijke stuurgroep. De stuurgroep bepaalt beleid en jaarplan, stelt die vast en stuurt zo nodig bij. De netwerkcoördinatoren leggen aan de stuurgroep verantwoording af.

De stuurgroep vormt de kern van het netwerk en bestaat uit bestuurders of managers vanuit de verschillende sectoren in beide regio’s. De leden vertegenwoordigen de hele sector in hun regio; zij stemmen zelf op strategisch niveau af met andere leden. De stuurgroep is daarmee representatief voor het netwerk en heeft voldoende besluitvormingskracht om visie, strategie en beleid van het netwerk vast te stellen. Verbinding met de achterban is daarbij essentieel.
 
De stuurgroep komt 4x per jaar bijeen. Daarnaast zijn de stuurgroepleden betrokken bij zelf gekozen speerpunten en nemen actief deel aan overleg daarover.
 
Stuurgroepleden 2023
 • Toosje Valkenburg (huisarts, medisch directeur Unicum Huisartsenzorg) - onafhankelijk voorzitter
 • Meriam van Blokland (regioadviseur Santé) - wijkzorg Zuidoost-Utrecht
 • Erica van Maanen (kaderhuisarts palliatieve zorg, Unicum Huisartsenzorg) - huisartsenzorg Zuidoost-Utrecht
 • Barbara Tibben (geestelijk verzorger Quarijn) - intramurale ouderenzorg Zuidoost-Utrecht
 • Ton Vissers (gebiedsmanager intramuraal Silverein) - intramurale ouderenzorg Zuidoost-Utrecht
 • Vacature - particuliere intramurale ouderenzorg Zuidoost-Utrecht
 • Marije Hilhorst (directeur Sterkzorg) - huisartsen Utrecht stad
 • Mariska van Roo (manager behandeldienst AxionContinu) - wijkzorg Utrecht stad
 • Bart van 't Hof (manager gespecialiseerde zorg thuis Careyn) - wijkzorg Utrecht stad
 • Vacature - intramurale ouderenzorg Utrecht stad
 • Joke Perk (directeur Stadshospice Utrecht) - vrijwillige terminale zorg thuis en in het hospice beide regio's
 • Wilma Kleijer en Gon Uijttewaal (manager en verpleegkundig specialist palliatieve zorg Hospice Demeter) - hospicezorg beide regio's
 • Marc Rietveld (geestelijk verzorger Centrum voor Levensvragen Zin in Utrecht) - geestelijke zorg en bezinning beide regio's
 • Sita Splinter (hoofd verpleegafdeling en dagbehandeling Kankercentrum St. Antonius Ziekenhuis) - ziekenhuizen beide regio's
 • Greet van der Zweep (regioadviseur PZNL) - adviseur

In dit artikel uit 2021 stellen de (toenmalige) stuurgroepleden zich voor:

INTERESSANT