Stuurgroep

De twee netwerken hebben één gezamenlijke stuurgroep. De stuurgroep bepaalt beleid en jaarplan, stelt die vast en stuurt zo nodig bij. De netwerkcoördinator legt aan de stuurgroep verantwoording af.

De stuurgroep vormt de kern van het netwerk en bestaat uit bestuurders of managers vanuit de verschillende sectoren in beide regio’s. De leden vertegenwoordigen de hele sector in hun regio; zij stemmen zelf op strategisch niveau af met andere leden. De stuurgroep is daarmee representatief voor het netwerk en heeft voldoende besluitvormingskracht om visie, strategie en beleid van het netwerk vast te stellen. Verbinding met de achterban is daarbij essentieel. De stuurgroep komt 3x per jaar bijeen.
 
Maak kennis met de stuurgroep

Aanmelden nieuwsbrief