Jaarplan

De activiteiten in het jaarplan zijn beschreven volgens de door het Ministerie van VWS geformuleerde en gesubsidieerde kerntaken van een netwerk palliatieve zorg. Ze zijn gericht op een compleet, samenhangend en dekkend aanbod van palliatieve en terminale zorg van verantwoorde kwaliteit in de regio. Het jaarplan sluit aan op het Kwaliteitskader palliatieve zorg, de doelstellingen van het Nationaal Programma Palliatieve Zorg en op die van Septet, consortium palliatieve zorg Midden-Nederland. Het jaarplan is i.o.m. de stuurgroep opgesteld door de coördinator van het netwerk.

Uit het jaarplan 2021

  • Nieuw samenwerkingsconvenant
  • Drie Palliantie-projecten:
  1. In gesprek met de burger in Zuidoost-Utrecht, projectleiding: Het Bezinningshuis
  2. In gesprek met de burger Utrecht stad, projectleider: Anja Bekink
  3. Gereedschapskist palliatieve zorg bij een verstandelijke beperking bij Bartiméus Sonneheerdt, Doorn
  • Versterken samenwerking huisartsen, wijkverpleegkundigen e.a. in de eerste lijn o.a. via PaTz-groepen
  • Basisscholingen palliatieve zorg voor verpleegkundigen en voor verzorgenden
  • Nascholingen palliatieve zorg en geestelijke verzorging

Jaarplan

Aanmelden nieuwsbrief