Overige hulpverlening

Het Bezinningshuis

In Het Bezinningshuis in Den Dolder wordt aan mensen met een levensbedreigende ziekte en hun naasten ruimte geboden voor bezinning op hun (on) sterfelijkheid. Ook anderen met levensvragen rondom dood en/of voltooid leven zijn welkom. Daarnaast zijn er in Het Bezinningshuis regelmatig bijeenkomsten voor geïnteresseerde professionals en particulieren.

Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ)

Vrijwilligers van de VPTZ kunnen u en uw naasten, familie en vrienden (mantelzorgers) bij u thuis tijd, aandacht en hulp bieden als dat nodig is. Zij verrichten geen medische, verpleegkundige of zware huishoudelijke taken. De vrijwilligers zijn dag en nacht inzetbaar en zijn geschoold in de palliatieve zorg. Hun ondersteuning is meestal gratis.

Patiëntenorganisaties

Voor de meeste (chronische) aandoeningen bestaat een patiëntenorganisatie. Deze organisaties behartigen de belangen van patiënten en bieden informatie over de aandoening vanuit ervaring en oogpunt van de patiënt. Op de website van de Nederlandse Patiëntenfederatie vindt u de meeste landelijke organisaties. Patiëntenorganisaties hebben vaak afdelingen in de regio die lotgenotencontact organiseren. Voor informatie over activiteiten in uw regio, neem contact op met een Zorgbelangorganisatie.

Aanvullende zorg

Aanvullende zorg kan een ondersteuning of aanvulling zijn op de behandelingen die gegeven worden in de palliatieve fase. Het gevoel van welbevinden kan door deze zorg worden vergroot. Mogelijkheden van aanvullende zorg zijn onder meer: ontspanningstechnieken, ademhalingsoefeningen, hypnose, massage. Over deze aanvullende zorg kunt u informatie vragen bij uw (huis)arts of (wijk)verpleegkundige.

Apotheker

Naast medicijnen zijn vaak ook allerlei materialen nodig, bijvoorbeeld verbandmiddelen, incontinentiemateriaal en dergelijke. Deze materialen kunt u krijgen via de apotheek. De apotheek is de plaats waar u deskundig en persoonlijk advies kunt krijgen over het gebruik van uw geneesmiddelen en materialen. De benodigde materialen en veelal ook de medicatie kunnen op verzoek ook bij u thuis worden bezorgd.

Diëtist

Bij problemen met en vragen over de voeding kan de arts u doorverwijzen naar een diëtist. Dit kan de diëtist zijn van het ziekenhuis, verpleeg- of verzorgingshuis of van de thuiszorgorganisatie. U kunt ook contact opnemen met een diëtist met een vrijgevestigde praktijk. U vindt de adressen in het telefoonboek.

Fysiotherapeut

Uw arts kan u, indien nodig, doorverwijzen naar een fysiotherapeut. De fysiotherapeut adviseert, begeleidt of behandelt bij stoornissen in houding en/of beweging. Maar de fysiotherapeut kan bijvoorbeeld ook helpen bij klachten van benauwdheid. De fysiotherapeut kan op uw verzoek ook bij u thuiskomen.

Geestelijke verzorging

Misschien gaat u door uw ziekte meer nadenken over uw leven. Over de zin van wat u meemaakt, hoe het nu verder moet, over de zin van het bestaan of over de rol van het geloof in uw leven. Als u over dit soort levensvragen met iemand wilt praten, kunt u dit doen met een geestelijk verzorger. Als u thuis woont, kunt u kosteloos een beroep doen op een geestelijk verzorger van het Centrum voor Levensvragen Midden-Nederland. U kunt dit zelf doen of met uw huisarts of wijkverpleegkundige bespreken. De meeste ziekenhuizen,verpleeghuizen en hospices hebben een geestelijk verzorger in huis of kunnen die inschakelen.

Hulpmiddelen

Het gebruik van hulpmiddelen kan de zorg vergemakkelijken. Voor het zoeken naar het juiste hulpmiddel kunt u gebruik maken van de site van Vilans: www.vindeenhulpmiddel.nl

Maatschappelijk werker

Een maatschappelijk werker kan u ondersteunen bij uw verdriet, zorgen en onzekerheden in deze fase. Daarnaast kunt u bij hen terecht met vragen als: Hoe kom ik aan hulp thuis? Wordt alles vergoed? Welke plannen kan ik nog wel uitvoeren en welke niet? U kunt – wanneer u daar behoefte aan heeft - uw huisarts, uw medisch specialist of de verpleegkundige vragen om u in contact te brengen met een maatschappelijk werker. U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met een maatschappelijk werker.

Psycholoog

Het kan zijn dat u zich door uw ziekte angstig, gespannen of somber voelt, last hebt van vermoeidheid en slecht slapen. U vindt het misschien moeilijk bepaalde gedachten, gevoelens en klachten te bespreken met mensen in uw directe omgeving. De psycholoog (van het ziekenhuis of een zogenaamde eerstelijnspsycholoog) kan u helpen om uw gevoelens van angst, pijn en verdriet te begrijpen tegen de achtergrond van hetgeen u is overkomen. Hij kan proberen u te helpen als u vastzit in uw verwerkingsproces. Ook kan het zijn dat ingrijpende gebeurtenissen uit uw verleden juist nu weer een rol gaan spelen in uw denken en voelen. De psycholoog zal in een gesprek of in een serie gesprekken met u proberen te bereiken dat u weer grip krijgt op uw situatie. Uw huisarts of medisch specialist kan u doorverwijzen naar een psycholoog.

Specifieke psychosociale begeleiding

Er zijn diverse vrijgevestigde therapeuten, die gespecialiseerd zijn in het begeleiden van mensen met kanker en andere ernstige ziekten. Zij geven begeleiding als u bijvoorbeeld moeite heeft met de gevolgen van uw ziekte. Daarnaast zijn er in Nederland therapeutische centra voor patiënten met een ernstige ziekte. Met zo'n centrum kunt u een afspraak maken voor één of meerdere gesprekken met een therapeut die gespecialiseerd is in het leren omgaan met een ernstige ziekte.

INTERESSANT