​​​​​​​Jaarbericht 2023

Waar is energie in gestoken en wat kwam daaruit? Hieronder een greep uit de activiteiten.

Nieuwe netwerkcoördinator
In januari trad Mirjam Velting aan als collega van Margriet. Mirjam kwam bij de Borstkankervereniging vandaan en maakte naast het nieuwe netwerkcoördinatorschap gedurende het jaar haar klus daar nog af. Ook volgde ze de leergang ketenregie. Als netwerkcoördinator viel ze gelijk in het diepe: ze werd direct projectleider van het nieuwe verbeterproject 'Transmurale samenwerking'. Kortom: een druk jaar. In de nieuwsbrief stond een interview met haar: Mirjam Velting: ‘Ik wil taboes doorbreken’
 
Deskundigheid zorgverleners
Gedurende het jaar zijn verschillende nascholingen georganiseerd. Alle werden met een cijfer tussen 7 en 9 gewaardeerd.
  • Basisscholing palliatieve zorg: 18 verzorgenden
  • Palliatieve sedatie n.a.v. de nieuwe richtlijn: 27 deelnemers
  • Interculturele palliatieve zorg: tweemaal, in totaal 93 deelnemers
  • De evenwichtige zorgverlener: 25 deelnemers
  • Verpleegkundig leiderschap in PaTz-groep: 25 deelnemers
Verbeteren transmurale samenwerking
Samenwerking is een belangrijk thema:Een-kwestie-van-geluk-voorkant-(1).png de meeste mensen in de palliatieve fase  krijgen zorg en ondersteuning vanuit meerdere organisaties. Welke afspraken zijn er al en hoe ervaren patienten en naasten dit? Ook wilden we weten welke knelpunten en welke wensen er leven in onze regio. In het eerste half jaar zijn daarom twee verkenningen uitgevoerd: één onder lidorganisaties van het netwerk en één onder patienten in de palliatieve fase en hun naasten. De uitkomsten met aanbevelingen verschenen in een rapportage (organisaties) en een boekje (patienten en naasten), die we in juni bespraken op een netwerkconferentie met 52 deelnemers.
 
Het vervolg hierop konden we uitvoeren met budget Afbeelding met kleding, persoon, stoel, overdektAutomatisch gegenereerde beschrijvingvanuit het Nationaal Programma Palliatieve Zorg II: opstellen van een regiovisie op transmurale palliatieve zorg, gedeeld door alle netwerken in de Septet-regio Midden-Nederland, en het kiezen van twee verbeterprojecten. Vanuit de verkenningen en de visie is een afwegingskader opgesteld en iedereen kon gewenste projecten of ideeen aanleveren. Begin 2024 zijn twee projecten gekozen, die als pilot voor de Septet-regio worden uitgevoerd en in de andere netwerkregio's kunnen worden overgenomen.
Lees meer op deze pagina: Verbetering van de samenwerking
 
Dit project vindt plaats in samenhang met een ander Septet-project: transitie van de consultatiefunctie. Hierbij gaat het om het verbeteren van de inzet van in palliatieve zorg gespecialiseerde zorgprofessionals. Meer hierover: Consultatie palliatieve zorg in de toekomst
 
Opstart PalliCare
Vanuit de stuurgroep van de netwerken ontstond in 2022 het idee om mensen in de palliatieve fase met een acute hulpvraag of in een ontregelde situatie thuis die niet (goed) vanuit de reguliere zorg kan worden opgelost, te helpen met een kortdurende interventie. Zo kunnen mensen op een betere manier thuis blijven en thuis overlijden als ze dat willen Ook worden onnodige en onwenselijke ziekenhuisopnames en SEH-bezoeken voorkomen. Een uitvraag onder zorgverleners liet zien dat hier behoefte aan bestaat. De interventie kan lichamelijk, psychisch, sociaal en/of existentieel zijn en vindt thuis of (indien nodig) op een andere plek plaats. De expertise is er, maar die is nu vaak niet beschikbaar als het nodig is. In 2023 kreeg het idee concreet vorm, eerst onder de naam PalliHotel en later onder de naam PalliCare. We willen deze vorm van acute kortdurende zorg in een netwerk van lidorganisaties aanbieden met één loket als centraal aanmeldpunt: het ZorgCoordinatieCentrum. Voor deze netwerkzorg bestaat nog geen bekostigingsmodel, daarom is in december een subsidieaanvraag ingediend in de ZonMw-ronde Experimenten Alternatieve Bekostiging.
Afbeelding met tekst, schermopname, Lettertype, ontwerpAutomatisch gegenereerde beschrijving
 
Start vernieuwing netwerk
We zijn gestart met een vernieuwing van de netwerken n.a.v. de netwerkevaluatie in 2022. In de zomer hadden we een mooie bijeenkomst met de stuurgroep en beide klankbordgroepen. Wat verwachten we van het netwerk? Wat willen we eruit halen en welke bijdrage willen we leveren? In de komende tijd gaan we hiermee door.
 
Weet u wat u wilt? publieksbijeenkomsten
In de afgelopen jaren hebben we veel publieksbijeenkomsten met voorlichting over palliatieve zorg georganiseerd, om mensen toe te rusten om tijdig in gesprek te gaan over de laatste levensfase. Voor 2023-24 is er met budget uit het Nationaal Programma Palliatieve Zorg een ambassadeur aangenomen voor de regio Midden-Nederland: hoe borgen we het voor de toekomst? Landelijke onderzoeksresultaten van de bijeenkomsten zijn bekend: drie van de vier deelnemers aan een bijeenkomst gaat erna in gesprek met familie of vrienden. En dat was precies de bedoeling. Wil je een bijeenkomst organiseren? Neem dan contact op met Robin Zuidam.
Lees meer op: We gaan door met publieksbijeenkomsten en neem ook eens een kijkje op www.weetuwatuwilt.nl.
 
Proactieve werkwijze bij beginnende dementie
Na de succesvolle pilot proactieve zorgplanning in 2019-2020 in Zeist is verder gewerkt aan een stappenplan voor samenwerking en registratie door casemanagers dementie en huisartsen. Wie gaat na de diagnose dementie met betrokkenen in gesprek over de toekomst? Hoe werk je hierbij goed samen en hoe borg je de werkwijze?
 
Wensenboekje voor de laatste levensfase
Hoe bereid ik me voor op de laatste levensfase? Voor iedereen die daarover wil nadenken is er een wensenboekje. In 2023 heeft het UMC Utrecht 400 exemplaren besteld en aan patiënten beschikbaar gesteld.
 
wensenboekje-(1).JPG
 
Wil je ergens meer over weten? Neem dan contact op met Mirjam Velting of Margriet Wanders
INTERESSANT