Probleem met de organisatie of financiering van palliatieve zorg

Het Praktijkteam palliatieve zorg is ingesteld door het Ministerie van VWS om knelpunten in de organisatie en/of financiering van palliatieve zorg direct te kunnen adresseren. Zo nodig wordt direct actie ondernomen. Doel is het oplossen van het knelpunt en achterhalen van de achtergrond ervan. Ondervindt of signaleert u een probleem die te maken heeft met hoe de zorg is georganiseerd of gefinancierd?

Goede voorbeelden mag u ook melden! Die geven ook een beeld van de actuele stand van zaken in de palliatieve zorg. In het team zitten ervaren zorgprofessionals, consulenten, netwerkcoördinatoren en vertegenwoordigers van PZNL en VWS.

Patiënten en naasten kunnen knelpunten doorgeven via:
telefoon: 1400
WhatsApp: 06 - 5500 1400
 
Zorgprofessionals kunnen knelpunten rondom organisatie en financiering van palliatieve zorg melden via:
telefoon: 030 - 789 78 78
mail: meldpunt@juisteloket.nl
 

Melden van inhoudelijke problemen

Knelpunten over de inhoud van de palliatieve zorg kunt u het beste bespreken met uw zorgverlener of uw huisarts. U kunt er ook melding van doen bij de netwerkcoordinator.
INTERESSANT