Zelfevaluatie Palliatieve Zorg

Streef jij naar de beste kwaliteit van zorg voor patiënten in de laatste levensfase en voor hun naasten? Ben je werkzaam bij een zorgorganisatie en wil je weten waar jouw organisatie staat in het toepassen van palliatieve zorg? En wil jij de kwaliteit van (palliatieve) zorg verbeteren door te reflecteren, leren en verbeteringen door te voeren? Dan is de Zelfevaluatie Palliatieve Zorg hét instrument om hiermee aan de slag te gaan. 

De Zelfevaluatie is gebaseerd op het Kwaliteitskader palliatieve zorg. Het Kwaliteitskader geeft zicht op wat patiënten, naasten en zorgverleners met elkaar hebben afgesproken over wat goede palliatieve zorg is. 

Geen keurmerk, wel bewustwording 
De zelfevaluatie is een instrument voor bewustwording en reflectie. Je kunt de Zelfevaluatie gebruiken als aanvulling op kwaliteitsprojecten, audits en accreditatieprogramma's. Het leidt niet tot een keurmerk.
 
Het gebruik van de Zelfevaluatie is gratis. Jouw organisatie investeert in de vorm van uren en de mogelijke kosten behorend bij het verbeterplan.
 
Twee soorten
Er zijn twee soorten van de Zelfevaluatie: één voor zorgorganisaties en één voor huisartsen. 
 
 
Heb je interesse of wil je gewoon meer weten? Mail dan Mirjam Velting
INTERESSANT