Folders, brochures en meer informatie over palliatieve zorg

Brochures over palliatieve zorg zijn te bestellen via het Netwerk Palliatieve Zorg Rotterdam & omstreken. Hiervoor kunt u een mail sturen naar palliatievezorgrotterdameo@gmail.com. Hieronder vindt u de folders/brochures die u kunt opvragen.

Op tijd over nadenken en praten – met zorgverleners en naasten – geeft richting om te leven en te sterven op een manier die bij jou past. Maar nadenken over de zorg en behandeling in de toekomst is niet altijd gemakkelijk, toch krijg je er veel voor terug. Betere palliatieve zorg bijvoorbeeld, omdat deze dan beter op jou is afgestemd. Ook helpt het je om minder angstig en somber te zijn en een betere kwaliteit van leven te ervaren. En het helpt je naasten: het geeft ze rust en houvast. Het magazine Pal voor U - Nadenken over de toekomst is kostenloos te bestellen via palliatievezorgrotterdameo@gmail.com

Mijn wilsverklaring voor zorg en behandeling in de toekomst
In de wilsverklaring Zo denk ik erover zijn alle belangrijke keuzes voor afscheid, zorg en behandeling in de toekomst overzichtelijk bij elkaar gebracht. In dit boekje kun je drie wilsverklaringen invullen: zorgverklaring, niet-reanimeerverklaring en/of euthanasieverklaring. Dankzij de voorgedrukte antwoordmogelijkheden vergeet je geen belangrijke onderwerpen en kun je aankruisen wat bij je past.

Mijn wilsverklaring Zo denk ik erover is kosteloos op te vragen via palliatievezorgrotterdameo@gmail.com

wat vandaag is, kan morgen anders zijn
Hoe bereid ik me voor? Een ongeneeslijke en/of chronische ziekte die achteruitgaat. Voor iedereen die wil nadenken over de laatste levensfase is er het boekje als inspratie, praatstof en houvast. Dit wensenboekje biedt handvatten voor gesprekken, zinvolle tips en geeft daarmee structuur, rust en inzicht. Met ruimte om je eigen wensen te schrijven. Bespreek samen met familie, vrienden, kennissen, artsen, zorgverleners jou wensen om de laatste fase van je leven zo aangenaam mogelijk te mkaen. Als jou wensen bekend zijn, is er meer mogelijk dan je denkt.  

Dit wensenboekje is ontwikkeld door het Netwerk Palliatieve Zorg Twente en is kosteloos op te vragen via palliatievezorgrotterdameo@gmail.com

In dit wensenboekje kunt u aangeven wat u belangrijk vindt in uw leven. Het zijn uw ideeën op dit moment. Deze kunnen in de tijd nog veranderen. Dit boekje bevat vragen waarover u kunt nadenken.  Bekijk hier het Wensenboekje.

In de brochure 'Ongeneeslijk ziek, hoe nu verder' kunt u lezen wat u kunt verwachten en welke mogelijkheden er zijn op het gebied van palliatieve zorg in Rotterdam en omstreken. Bij deze brochure is een aparte bijlage met adressen, zowel in Rotterdam en omstreken als landelijk. Wilt u liever een schriftelijk exemplaar ontvangen, dan kunt deze aanvragen via palliatievezorgrotterdameo@gmail.com

De brochure Spreek op tijd over uw levenseinde is een handreiking om met de dokter te praten over grenzen, wensen en verwachtingen rond uw levenseinde. Wilt u de papieren versie van deze brochure ontvangen, dan kunt een gratis exemplaar opvragen bij het NPRZ&o. Hiervoor stuurt u een mail naar: palliatievezorgrotterdameo@gmail.com

Wanneer u te horen hebt gekregen dat u ongeneeslijk ziek bent, kan dat veel emoties teweeg brengen. Voor veel mensen is het belangrijk om te praten over hun ziekte, over de periode die ze in het ziekenhuis hebben doorgebracht, de bezoeken aan de polikliniek en de behandeling. Naast de zorg van uw huisarts kunt u een gesprek hebben met een wijkverpleegkundige. Vanuit het Netwerk Palliatieve Zorg Rotterdam & omstreken wordt u deze mogelijkheid geboden. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Bekijk hier de folder Ondersteuning bij een ongeneeslijke ziekte.

Wanneer u niet meer thuis kunt verblijven, zijn er verschillende mogelijkheden om te worden opgenomen. Deze folder bevat een overzichtskaart met adressen. Het is mogelijk om vooraf een voorziening te bezoeken, zodat u kunt kijken of deze bij u past. U kunt samen met uw familie en (huis)arts bespreken wat voor u de meest geschikte keuze is. Klik hier voor de folder.

Contact