Meer informatie over palliatieve zorg

Er is veel informatie te vinden over palliatieve zorg. Mocht u tips hebben, dan kunt u deze mailen naar de webredactie. Hieronder vindt u informatie over:

Beeldmateriaal
Er is behoefte aan praktische, laagdrempelige informatie over de laatste levensfase. Daarin heeft de Second Chance Foundation voorzien door zestien korte video’s te laten maken, die gratis kunnen worden bekeken via internet.
In de video’s vertellen acht mensen - die te horen kregen dat zij niet meer beter zullen worden - welke praktisch zaken allemaal geregeld moesten worden en welke keuzen zij maakten om ervoor te zorgen dat zij zo comfortabel, waardig én plezierig mogelijk hun laatste dagen kunnen beleven.

Wilt u de video’s bekijken? Ga dan naar www.alsjenietmeerbeterwordt.nl


Folders/Brochures
'Ongeneeslijk ziek, hoe nu verder'
In de brochure 'Ongeneeslijk ziek, hoe nu verder' kunt u lezen wat u kunt verwachten en welke mogelijkheden er zijn op het gebied van palliatieve zorg in Rotterdam en omstreken. Bij deze brochure is een aparte bijlage met adressen, zowel in Rotterdam en omstreken als landelijk. Wilt u liever een schriftelijk exemplaar ontvangen, dan kunt deze aanvragen via palliatievezorgrotterdameo@gmail.com

'Spreek op tijd over uw levenseinde'
De brochure Spreek op tijd over uw levenseinde is een handreiking om met de dokter te praten over grenzen, wensen en verwachtingen rond uw levenseinde. Wilt u de papieren versie van deze brochure ontvangen, dan kunt een gratis exemplaar opvragen bij het NPRZ&o. Hiervoor stuurt u een mail naar: palliatievezorgrotterdameo@gmail.com

Ondersteuning bij een ongeneeslijke ziekte
In gesprek met de wijk- of gespecialiseerde verpleegkundige.
Wanneer u te horen hebt gekregen dat u ongeneeslijk ziek bent, kan dat veel emoties teweeg brengen. Voor veel mensen is het belangrijk om te praten over hun ziekte, over de periode die ze in het ziekenhuis hebben doorgebracht, de bezoeken aan de polikliniek en de behandeling. Naast de zorg van uw huisarts kunt u een gesprek hebben met een wijkverpleegkundige. Vanuit het Netwerk Palliatieve Zorg Rotterdam & omstreken wordt u deze mogelijkheid geboden. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Bekijk hier de folder Ondersteuning bij een ongeneeslijke ziekte.

Verblijfsmogelijkheden in Rotterdam en omstreken wanneer u ongeneeslijk zie bent
Wanneer u niet meer thuis kunt verblijven, zijn er verschillende mogelijkheden om te worden opgenomen. Deze folder bevat een overzichtskaart met adressen. Het is mogelijk om vooraf een voorziening te bezoeken, zodat u kunt kijken of deze bij u past. U kunt samen met uw familie en (huis)arts bespreken wat voor u de meest geschikte keuze is. Klik hier voor de folder.

Wensenboekje
In het wensenboekje kunt u aangeven wat u belangrijk vindt in uw leven. Het zijn uw ideeën op dit moment. Deze kunnen in de tijd nog veranderen. Dit boekje bevat vragen waarover u kunt nadenken.  Bekijk hier het Wensenboekje.

Terug naar boven


Links

Contact