Verhalen Zorgprofessionals

Om de juiste palliatieve zorg op de juiste plek en het juiste moment te kunnen geven zijn er verschillende zorgprofessionals actief binnen de palliatieve zorg. Om een beeld te geven wanneer en hoe deze zorgprofessionals worden ingezet kijken we regelmatig mee met één van deze professionals.

De dag van Marjan Steltman

Sociaal Werker en coördinator gespecialiseerde vrijwilligers MEE & de Wering.

 

De dag van Monica Anthonijsz

Wijkverpleegkundige bij zorgorganisatie Omring.

 

De dag van Sandra Schilder

Projectleider programma palliatieve zorg bij zorgorganisatie Omring.

 

De dag van Monique Termeulen

Verpleegkundig specialist van het Team Ondersteunende en Palliatieve Zorg (TOPZ) in het Dijklander Ziekenhuis.

 

De dag van Sandra Bos

Team Thuiszorgtechnologie (TT) Zaanstreek-Waterland van Evean Zorg.

 

De dag van Irene Ruijter 

Projectcoördinator voor Vriendschappelijk huisbezoek/Telefooncirkel/Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg bij Humanitas.

Nieuwsbrief en contact