Kwaliteitskader Palliatieve Zorg

Het kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland geeft zorgverleners en zorgorganisaties een eenduidig beeld van wat verstaan wordt onder goede palliatieve zorg en helpt bij het ontwikkelen van beleid op dit gebied. Zorg die is gebaseerd op de waarden, wensen en behoeften van de patiënt en zijn naasten. Niet alleen lichamelijke zorg, maar ook psychische en sociale zorg en zorg op het gebied van zingeving. Uitgebreide informatie Kwaliteitskader palliatieve zorg vind je hier. Het kwaliteitskader palliatieve zorg implementeren in jouw organisatie? Kijk dan eens op de pagina Zelfevaluatie PZ voor het maken van een goede start.

 

Nieuwsbrief en contact