De dag van Yvonne Ingen

Om de juiste palliatieve zorg op de juiste plek en het juiste moment te kunnen geven zijn er verschillende zorgprofessionals actief binnen de palliatieve zorg. Om een beeld te geven wanneer en hoe deze zorgprofessionals worden ingezet kijken we regelmatig mee met één van deze professionals.

Naast specialist Ouderengeneeskunde en kaderarts palliatieve zorg begeleidt Yvonne Ingen als consulent PZNL (Palliatieve Zorg Nederland) PaTz-groepen in de regio en is ze daarnaast PaTz-ambassadeur. PaTz staat voor Palliatieve Thuis Zorg. Huisartsen, (wijk)verpleegkundigen en een consulent palliatieve zorg werken lokaal nauw samen in een PaTz-groep. Samen brengen ze vroegtijdig patiënten in beeld en anticiperen op de zorgbehoefte van de patiënt. Met deze gezamenlijke aanpak neemt de kwaliteit en deskundigheid in de palliatieve zorg thuis toe.

“De betrokkenen zorgprofessionals denken mee en leren van elkaars casuïstiek.”

PaTz-groep

Yvonne begeleidt dit gezamenlijke overleg van de huisarts, (wijk)verpleegkundigen en inhoudelijke deskundigen en soms ook een geestelijk verzorger bij vijf PaTz-groepen. In totaal zijn er nu 4 PaTz-begeleiders in de regio. Yvonne begint enthousiast te vertellen: “Tijdens dit patiënt overleg wordt de ‘surprise question’ gesteld aan de groep: Zou je verbaasd zijn als de patiënt binnen een jaar komt te overlijden? Als het antwoord bevestigend is gaan we samen een plan opstellen. Met daarin de actuele- en verwachte problemen van de patiënt. Zo wordt er samen besproken welke stappen je kan ondernemen bij mogelijke problemen bijvoorbeeld als er bloed in de katheder wordt aangetroffen. De betrokkenen zorgprofessionals denken mee en leren van elkaars casuïstiek. Alle problemen komen aan bod: lichamelijke, psychische, sociale en spirituele.”

“De PaTz-groep komt zes keer per jaar bij elkaar. Samen werken werkt beter als je elkaar kent. De verschillende groepen zijn verspreid over de hele regio. Ik begeleid de groepen in Noord-Kennemerland en in de Kop van Noord-Holland.

“Palliatieve zorg is er niet alleen voor oncologie patiënten, maar voor alle patiënten zoals patiënten met dementie, kwetsbare ouderen en mensen met Parkinson. Waar iemand verblijft, thuis of in een verzorgingshuis maakt niets uit. Wij stemmen samen de zorg voor deze patient af.”

“Eén uurtje PaTz afstemming verdien je drie keer terug”

Pro-actieve patiënten zorg

“Dit werk geeft mij heel veel voldoening. Door een simpele manier kan je een patiënt betere zorg geven en ook zorgprofessionals zijn er blij mee. Met eenvoudige interventies kan je iets moois bereiken. Je bereikt heel veel in weinig tijd. Het gaat hier écht om pro-actieve patiënten zorg. Doordat er een plan klaar ligt heb je minder tussentijds overleg of is contact met bijvoorbeeld de huisartsenpost minder snel nodig.”

“Als PaTz-ambassadeur verspreid je de meerwaarde van het PaTz-overleg voor patiënten en zorgprofessionals. Het ambassadeurschap houdt in dat ik op uitnodiging kom spreken op bijvoorbeeld symposia of voor geïnteresseerde huisartsen en wijkverpleegkundigen. Voor diegene die enthousiast worden en de start van een groep overwegen is meer informatie te vinden op de website: https://palliaweb.nl/patz/patz-groep-starten

 

PaTz afstemming is tijdbesparing

“Veel zorgprofessionals geven aan geen tijd te hebben voor een PaTz-groep omdat ze het te druk hebben. Het mooie is echter dat je door deel te nemen aan een PaTz-groep je het minder druk krijgt. Eén uurtje PaTz afstemming verdien je drie keer terug. Alle zorgprofessionals die nu deelnemen zijn enthousiast.”

Yvonne is van harte bereid als PaTz-ambassadeur de werkwijze in een PaTzgroep toe te lichten en hoopt andere zorgprofessionals te overtuigen van de tijdbesparing die het oplevert om er aan deel te nemen. Bij interesse neem contact op met info@patz.nl.

 

Yvonne-van-Ingen-door-Martijn-Beekman-2.jpg

Yvonne van Ingen

Nieuwsbrief en contact