De dag van Monica Anthonijsz

Om de juiste palliatieve zorg op de juiste plek en het juiste moment te kunnen geven zijn er verschillende zorgprofessionals actief binnen de palliatieve zorg. Om een beeld te geven wanneer en hoe deze zorgprofessionals worden ingezet kijken we regelmatig mee met één van deze professionals.
 

Monica Anthonijsz, wijkverpleegkundige bij de Omring en werkzaam in Den Helder, neemt ons mee met haar dagelijkse werk en haar vrijwilligerswerk in de palliatieve zorg. Voorheen bezocht ze haar cliënten in de wijk op haar rode scooter en vanaf juli op haar fiets.

 

“Mijn werk geeft mij voldoening wanneer ik de terminale zorg thuis kan geven zoals de client en de familie dit hebben vastgelegd.”

 

Palliatieve zorg in de wijk

“Vanuit de wijkverpleging kom ik in aanraking met de palliatieve zorg. Een nieuwe doelgroep bij ons zijn cliënten die gebruik maken van personenalarmering. Met personenalarmering kan de cliënt hulp van een verpleegkundige inroepen op het moment dat het nodig is. Dag en nacht, vanaf elke plek in huis. Met één druk op de knop heeft een cliënt direct contact met een verpleegkundige. Deze groep cliënten heeft nog geen directe zorg nodig. De zorg kan op deze manier zo lang mogelijk worden uitgesteld. We bezoeken deze groep twee keer per jaar om de vinger aan de pols te houden. Op deze momenten vragen we dan ook naar de behandelwensen en grenzen. Een deel van de cliënten heeft dit gesprek al gevoerd met de huisarts en dan ligt er al een verslag klaar. En anders gaan we dit gesprek voeren.

Mijn werk geeft mij voldoening wanneer ik de terminale zorg thuis kan geven zoals de client en de familie dit hebben vastgelegd. Zo kan je bijdrage aan een mooi overlijden. Een overlijden kan je maar één keer doen. Bij een cliënt zonder vastgelegde wensen gaat dit proces anders. Het kan voorkomen dat cliënten meteen uit het ziekenhuis naar huis komen voor de terminale fase. Er moet dan heel veel worden geregeld zoals een hoog/laag bed, katheter en andere hulpmiddelen. Het regelen hiervan kan veel onrust geven. Ook de begeleiding van de cliënt en familie is nodig.

Vrijwilligerswerk in de palliatieve zorg

Naast mijn werk ben ik ook actief als vrijwilliger bij verschillende werkgroepen die zich inzetten voor palliatieve zorg bijvoorbeeld bij Café Doodgewoon. Dit is een ontmoetingsplek waar thema’s over palliatieve zorg en het levenseinde worden besproken. Iedereen is er welkom. We organiseren 2 á 3 bijeenkomsten per jaar met elke keer een ander thema en een informatiemarkt.

Ook zet ik mij in voor PaTz, palliatieve zorg thuis. Eén keer in de maand komen we bij elkaar voor multidisciplinair overleg. Cliënten blijven langer thuis en dit moet goed afgestemd worden met bijvoorbeeld huisartsen en wijkverpleegkundigen. Niet alleen mijn werk geeft veel voldoening ook mijn vrijwilligerswerk."

Nieuwsbrief en contact