Projecten in de regio

Op deze pagina staan projecten in onze regio waar het netwerk uitvoering aan geeft. Per project wordt een link voor meer informatie, de regio waarin het project loopt en de projectleider genoemd. Voor meer informatie of vragen kun je contact opnemen met de projectleider via palliatievezorg@zonh.nl

Project Meer informatie Regio Projectleider

In gesprek met de burger 
Publieksbijeenkomsten over het levenseinde

 Klik hier West-Friesland en
Zaanstreek-Waterland
Jente Bosma

Oog hebben voor naasten
 Ontwikkeling en implementatie van een handreiking ‘Voor- en nazorg rondom het sterven van een dierbare'

Klik hier Zaanstreek-Waterland Jente Bosma

Cura
Ondersteuning voor zorgverleners bij morele
dilemma’s in de palliatieve zorg

 Klik hier Zaanstreek-Waterland Jente Bosma

Sigma methodiek
Lokaal verbeteren van de
palliatieve zorg in verpleeghuizen

Klik hier

Kop van Noord-Holland
en Zaanstreek-Waterland

Jente Bosma

Psychosociale behoefte
Intimiteit en seksualiteit in de laatste levensfase

Klik hier Noord-Kennemerland Jente Bosma
Gereedschapskist palliatieve zorg
Voor mensen met een verstandelijke beperking
Klik hier

Kop van Noord-Holland, 
Noord-Kennemerland en Zaanstreek-Waterland

Yvette Goudsblom

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Projectleiders

 

Yvette Goudsblom
palliatievezorg@zonh.nl

 

 

 

 

 

 

Jente Bosma    
palliatievezorg@zonh.nl    

Nieuwsbrief en contact