De dag van Marjan Steltman

Om de juiste palliatieve zorg op de juiste plek en het juiste moment te kunnen geven zijn er verschillende zorgprofessionals actief binnen de palliatieve zorg. Om een beeld te geven wanneer en hoe deze zorgprofessionals worden ingezet kijken we regelmatig mee met één van deze professionals.

Marjan Steltman is Sociaal Werker en coördinator gespecialiseerde vrijwilligers bij MEE & de Wering. Deze organisatie helpt alle inwoners van Noordwest-Holland met vragen over geld, wonen, werken, mantelzorg, leven met een beperking en meer.

Marjan begint meteen enthousiast te vertellen over haar werk: “Je hebt vrijwilligers die ingezet worden voor praktische klusjes in- en om het huis en je hebt gespecialiseerde vrijwilligers. Zij worden opgeleid in hun vrijwilligerswerk voor een bepaalde doelgroep zoals mensen met dementie, mensen in de laatste levensfase en eenzame en psychische kwetsbare mensen. Zij krijgen daar ook tijdens hun werk begeleiding bij.”

Naast coördinator voor vrijwilligers is Marjan ook coördinator van de Lotgenotengroepen Rouw en participeert zij actief binnen de kerngroep West-Friesland en de werkgroep Café Doodgewoon.

Vrijwilliger in de laatste levensfase

“De cliënt zelf kan een aanvraag indienen, maar ook de mantelzorger, de huisarts of de zorg zelf zijn. We komen bij de mensen thuis voor een intakegesprek. Soms doen we een telefonische intake. Tijdens de intake brengen we de situatie van de cliënt in kaart en kijken we naar de hulpvraag. Waar is behoefte aan en op welke dag? Gezelschap, een spelletje of koffie met een praatje. Sommige vrijwilligers zijn getraind in gesprekstechnieken en gaan het gesprek aan met de cliënt over bijvoorbeeld zingeving, euthanasie en sedatie. Ze zijn vooral een luisterend oor. Ook voor de mantelzorger. Ook zij moeten hun emoties kwijt en stoom kunnen afblazen.”

“Als vrijwilliger ben je er ook om de taken van de mantelzorger te verlichten. Soms wordt een vrijwilliger gevraagd om er gewoon te zijn: ook als de cliënt niet meer aanspreekbaar is kan de vrijwilliger naast het bed waken en zo nodig de mantelzorger of zorgverlener waarschuwen.”

“Het is fijn dat MEE & de Wering zo’n grote organisatie is. Zo kunnen we met korte lijnen van alles regelen zoals vervoer naar het ziekenhuis of huisarts als dat nodig is. MEE & de Wering biedt extra diensten aan als je lid bent van WonenPlus. Er kan geholpen worden met boodschappen doen of beperkte technische klussen zoals het plaatsen van douchesteunen. Ook deze kleine dingen zorgen er voor dat de kwaliteit van leven in de laatste levensfase is.”

 

“Na het overlijden van een cliënt

houdt de ondersteuning bij ons niet op.”

 

Na het overlijden van een cliënt houdt de ondersteuning bij ons niet op. Dan begint het rouwen voor de mantelzorger en andere naasten. Wij bieden dan 1 op 1 rouwbegeleiding aan. Soms is daar al behoefte aan wanneer iemand nog niet overleden is. Het proces van verlies/rouw begint immers als je weet dat iemand zal overlijden. Wanneer iemand er klaar voor is, verwijzen we door naar onze Lotgenotengroep Rouw, gericht op partnerverlies. Hier kunnen zij hun verhaal delen met anderen.”

Meer bekendheid nodig

“We proberen steeds meer bekendheid te geven aan onze gespecialiseerde vrijwilligers door presentaties te geven bij wijkteams, in het ziekenhuis, bij inloophuis PISA en ook bij Café Doodgewoon. Binnenkort staan we in een rouwmagazine dat in de gemeente Hoorn wordt verspreid. Een aanvraag kan altijd ingediend worden via VPTZ@meewering.nl of door te bellen met 088-0075140.”

“Eén ding moet mij van het hart. Vaak worden vrijwilligers in de laatste maand van het leven ingeschakeld. Het zou zo meer toevoegen als dit al een aantal maanden eerder zou gebeuren. Zo kan er een vertrouwensband worden opgebouwd met de vrijwilliger en kan deze nog beter inspelen op de wensen van de cliënt. Het is ook belangrijk voor de mantelzorger dat de vrijwilliger eerder aanwezig is. Vaak komt een vrijwilliger pas als het water al boven de lippen staat bij de mantelzorger. De mantelzorger moet eerst goed voor zichzelf zorgen voordat hij/zij voor een ander kan zorgen. Dit wordt vaak vergeten.”

“Café Doodgewoon is een mooie manier om mensen anders over

de laatste levensfase te laten denken.”

Voldoening

“Mijn werk geeft mij veel voldoening. Elke dag weer. Je kan écht iets betekenen voor mensen door het inzetten van vrijwilligers. Ook het contact met de vrijwilligers geeft mij voldoening. Je draagt maatschappelijk iets bij. Je gaat zelf ook bewuster in het leven staan. Je plukt elke dag. Je gaat nadenken over wat je zelf wilt in de laatste levensfase. Dit hoor ik ook vaak terug van de vrijwilligers. Je bent ook minder bang voor de dood. Dit wil ik ook andere mensen meegeven. Daarom is een Café Doodgewoon een mooie manier om mensen anders over de laatste levensfase te laten denken. Op 24 april is er een Café Doodgewoon in Hoorn. Deze keer met de theatervoorstelling ‘Theater van de Laatste Dagen’. Een voorstelling waar alle facetten van de palliatieve zorg de revue passeren. Voor dit jaar staan er nog twee andere Cafés op het programma. Zo kunnen we iedereen bereiken die iets te maken heeft met palliatieve zorg of hierin geïnteresseerd is.”

 

Deel van het team laatste levensfase

Nieuwsbrief en contact