De dag van Sandra Schilder

Om de juiste palliatieve zorg op de juiste plek en het juiste moment te kunnen geven zijn er verschillende zorgprofessionals actief binnen de palliatieve zorg. Om een beeld te geven wanneer en hoe deze zorgprofessionals worden ingezet kijken we maandelijks mee met één van deze professionals.
 
We trappen deze nieuwe rubriek af met Sandra Schilder, projectleider programma palliatieve zorg bij zorgorganisatie Omring. Sandra heeft een aantal jaren gewerkt in Het Hospice in Hoorn voordat zij als kwaliteitsverpleegkundige bij Omring aan de slag ging. Vanaf 1 januari dit jaar is zij projectleider palliatieve zorg ook bij Omring.
 
Eén van haar eerste taken in haar nieuwe functie is het opzetten van een scholingsprogramma over de palliatieve zorg voor alle zorgmedewerkers. “Dit scholingsprogramma bevat verschillende basisscholingen zoals het herkennen van de belangrijkste symptomen binnen de palliatieve zorg, op passende wijze leren communiceren met cliënten en naasten en het bewust zijn van de juiste houding, rekening houdend met de specifieke situatie van de cliënt en naasten tijdens de laatste fase. Aanvullend op dit programma worden naar de behoeftes van de zorgmedewerkers ook andere scholingen aangeboden zoals een scholing complementaire zorg of nazorg", vertelt Sandra.
 

“Het helpt hun om die warme zorg te leveren
die zij graag willen met oog voor wat de cliënt wil”

 
De scholingen worden op de zorglocaties zelf gegeven. “Ik leg contact met het  locatiemanagementteam en stippel een mooi programma uit. Nu de druk op de zorg is toegenomen houd ik er ook rekening mee om de teams niet te veel te belasten. We zijn steeds op zoek naar een goede balans tussen scholingen en werk. Het programma moet de teams immers vooruit helpen.”
 
“Het is een team met gespecialiseerde docenten die de scholingen geven: een gespecialiseerd palliatieve zorg verpleegkundige, een verpleegkundige gespecialiseerd in complementaire zorg, een verpleegkundige gespecialiseerd in psychogeriatrie en een project verpleegkundige. Dit scholingsteam gaat naar de zorglocaties toe en begint een scholing altijd met een kick-off bijeenkomst voor alle zorgmedewerkers. Vervolgens vinden er 4 scholingen plaats waar informatie wordt gedeeld. Ook vindt er coaching ‘on the job’ plaats. Tijdens de afronding van de scholing is er een evaluatie om het effect van het programma op de locatie te meten.”
 
“Door het scholingsprogramma moet de zorgmedewerkers zich meer gesteund en getraind voelen. Het programma is net gestart en om nu al conclusies te trekken over de resultaten is het nog te vroeg. De zorgmedewerkers reageren altijd enthousiast op de scholingen.
 

Voldoening

Sandra haalt veel voldoening uit haar werk: “Op locatie enthousiaste collega’s verder helpen in hun werk en de kwaliteit verhogen van de zorg, daar doe je het voor. Het is mooi om te zien dat Omring graag wil investeren in de palliatieve zorg en het tot één van onze speerpunten heeft gemaakt. Dit scholingsprogramma is een investering van drie jaar en wordt waarschijnlijk uitgebreid naar de thuiszorg. Dit moet nog blijken uit de Zelfevaluatie Palliatieve Zorg die we hebben gehouden. Dit is een hulpmiddel voor zorgorganisaties om inzicht te krijgen in waar men staat op het gebied van aanbod en organisatie in de palliatieve zorg. Daarnaast geeft het een gericht beeld over waar verbetering mogelijk is. Hiermee willen we ook de transmurale samenwerking verbeteren.”

Nieuwsbrief en contact