Nieuws

Even voorstellen: Yvette Goudsblom is nieuwe netwerkcoördinator Netwerken Palliatieve Zorg
Nieuws NPZ Noord-Holland Noord – Zaanstreek Waterland geplaatst op 26-05-2022
Yvette Goudsblom zal de rol als netwerkcoördinator palliatieve zorg opvolgen van Patricia Appeldoorn in de regio Noord-Holland Noord & Zaanstreek-Waterland.
Patricia Appeldoorn gaat ZONH verlaten
Nieuws NPZ Noord-Holland Noord – Zaanstreek Waterland geplaatst op 26-05-2022
Patricia Appeldoorn gaat ZONH als Programmaleider Palliatieve Zorg verlaten nadat zij bijna 18 jaar netwerk coördinator is geweest voor vier netwerken Palliatieve Zorg in Noord-Holland Noord en Zaanstreek Waterland. Patricia vervolgt haar loopbaan per 1 juni 2022 als adviseur bij de landelijke organisatie voor palliatieve zorg: PZNL.
Transmurale Consultatie
Nieuws NPZ Noord-Holland Noord – Zaanstreek Waterland geplaatst op 21-04-2022
Op 3 maart is de aftrap gedaan van de regionale pilot Transmurale Consultatie vanuit PZNL. Passende inzet en bekostiging van palliatieve zorg is de inzet. Hiertoe hebben de Noordwest Ziekenhuisgroep, de HONK, HKN, Evean, Omring en de hospices inmiddels een samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Samen met andere betrokken partijen worden afspraken gemaakt om de palliatieve zorg, en met name ACP, op een hoger plan te brengen. Het gaat vooralsnog om de regio’s Noord Kennemerland en de Kop van Noord Holland. Aanleiding is onder andere dat het landelijk consultteam van Fibula/PZNL een transitie gaat maken naar een regionaal consultatieteam. Dit zal meer gaan inhouden dan alleen telefonsiche consultatie. Hoe het vorm gaat krijgen wordt gaandeweg in het projectteam bepaald. De praktijk is steeds leidend bij de beslissingen. Want het gaat uiteindelijk altijd om de directe zorg aan de cliënt/patiënt en diens naaste(n). Ook het adviseren en ondersteunen van de generalisten onder de collega-zorgverleners is doel van de nieuwe weerkafspraken. Samengevat: palliatief specialisten uit verschillende zorgorganisaties worden verbonden zodat meer zorgvragers bereikt worden met goede palliatieve zorg. Neem bij vragen contact op met de projectleider, Marjolein Groot: m.groot@hospice-alkmaar.nl
Werken met de gereedschapskist voor palliatieve zorg binnen de verstandelijk gehandicaptenzorg
Nieuws NPZ Noord-Holland Noord – Zaanstreek Waterland geplaatst op 21-04-2022
Palliatieve Zorg in de gehandicaptenzorg, daar was voorheen minder aandacht voor. Uit de landelijke Gereedschapskist Palliatieve Zorg (Nivel) kunnen organisaties werkwijzen, tools en methoden halen, die van waarde zijn gebleken in de palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Prinsenstichting ging aan de slag met een pilot en gebruikte tools uit de gereedschapskist. Wat levert dat op?
Back to the basic - strandwandeling kerngroep Kop van Noord-Holland
Nieuws NPZ Noord-Holland Noord – Zaanstreek Waterland geplaatst op 20-04-2022
Ruim twee jaar lang elkaar alleen via een scherm kunnen zien en spreken; dát had de nodige impact op de onderlinge relaties en de samenwerking. Goede samenwerking in het netwerk palliatieve zorg is nodig om de grote uitdagingen waar wij voor komen te staan gezamenlijk op te lossen. De stijgende levensverwachting, de toename van het aantal chronische ziekten & multimorbiditeit en de toenemende zorgvraag hebben invloed op onze samenwerking. Door gebruik te maken van de grote variatie aan expertise en disciplines in het netwerk proberen wij antwoorden te vinden om eenvoudige en complexe vraagstukken op te lossen.
15 jaar Centrum voor Levensvragen in Noord-Holland
Nieuws NPZ Noord-Holland Noord – Zaanstreek Waterland geplaatst op 13-12-2021
Het Centrum voor Levensvragen (CvL) in Noord-Holland biedt begeleiding bij vragen die ontstaan na ingrijpende gebeurtenissen. Het verbindt de vraag van inwoners naar geestelijke hulp in de thuissituatie met de geestelijke ondersteuning in de regio. Het CvL bestaat al sinds 2009 en is ontstaan uit de netwerken Palliatieve Zorg in West-Friesland, Amsterdam-Diemen, Zaanstreek-Waterland, Noord-Kennemerland en de Kop van Noord-Holland.
Week tegen Eenzaamheid: 30 september t/m 7 oktober
Nieuws NPZ Noord-Holland Noord – Zaanstreek Waterland geplaatst op 09-09-2021
Van 30 september tot en met 7 oktober is het Week tegen Eenzaamheid. Door het hele land is er dan extra aandacht voor het thema eenzaamheid. In veel plaatsen zijn er speciale activiteiten waar mensen elkaar ontmoeten en nieuwe contacten kunnen leggen. Iedereen kan deelnemen aan de Week tegen Eenzaamheid door het bezoeken of organiseren van een activiteit. Want eenzaamheid aanpakken begint met in contact komen. 
Zorgpad Stervensfase nu nog beter inzetbaar
Nieuws NPZ Noord-Holland Noord – Zaanstreek Waterland geplaatst op 09-09-2021
In Nederland overlijden per jaar ruim 100.000 mensen aan kanker of een andere (chronische) ziekte zoals orgaanfalen of dementie. Iedere zorgverlener krijgt wel een keer te maken met de zorg voor patiënten in de stervensfase. Sinds 20 jaar maken vele zorgorganisaties gebruik van het Zorgpad Stervensfase. En met succes: in de afgelopen 20 jaar is wetenschappelijk bewezen dat de kwaliteit van zorg in de stervensfase toeneemt door gebruik van het zorgpad. De inzetbaarheid van het zorgpad is nu sterk verbeterd door de ontwikkeling van ondersteunende materialen voor implementatie.
Aandacht voor zelfzorg en veerkracht bij mantelzorgers
Nieuws NPZ Noord-Holland Noord – Zaanstreek Waterland geplaatst op 09-09-2021
Naasten van mensen met gevorderde kanker die meer aan zelfzorg doen en meer veerkracht hebben, ervaren minder zorglast. Dat blijkt uit onderzoek van IKNL-onderzoeker Janneke van Roij en haar collega’s, dat onlangs verscheen in het tijdschrift Supportive Care in Cancer. Bovendien laat het onderzoek zien dat het belangrijk is dat zorgverleners naasten informeren over het belang van zelfzorg.
SigMa-methodiek ondersteunt Woonzorggroep Samen bij verbetering van palliatieve zorg
Nieuws NPZ Noord-Holland Noord – Zaanstreek Waterland geplaatst op 27-07-2021
Woonzorggroep Samen gaat na de zomer als eerste organisatie in Noord-Holland van start met de implementatie van de SigMa-methodiek. De methodiek is ontwikkeld om palliatieve zorg in verpleeghuizen te verbeteren en bestaat uit instrumenten die ondersteunen bij het tijdig en nauwkeurig signaleren van veranderingen in behoeften bij verpleeghuisbewoners. Annemieke Verresen en Marjolijn Mouton-Wouters zullen de implementatie van SigMa als pilot voor de gehele organisatie met twee kernteams begeleiden.
Nieuwsbrief en contact