Nieuws

Bijeenkomsten Praten over het levenseinde
Nieuws NPZ Noord-Holland Noord – Zaanstreek Waterland geplaatst op 12-08-2022
Vanuit het landelijk  project ‘In gesprek met de burger’ worden verschillende publieksbijeenkomsten gegeven door het hele land. Deze worden in samenwerking met bijvoorbeeld een ouderenraad, de KBO-PCOB of wijkcentra georganiseerd. Binnen de netwerken palliatieve zorg West-Friesland en de regio Zaanstreek-Waterland hebben al meerdere bijeenkomsten plaatsgevonden. 
Basiscursus palliatieve zorg voor verzorgenden en verpleegkundigen
Nieuws NPZ Noord-Holland Noord – Zaanstreek Waterland geplaatst op 12-08-2022
Wilt u toegerust worden voor de zorg aan patiënten in de laatste levensfase? Zoekt u naar verdieping van uw (praktijk)kennis en vaardigheden op het gebied van palliatieve zorg? Bent u verzorgende of verpleegkundige niveau 3, 4 of 6? Dan is de Basiscursus palliatieve zorg wellicht iets voor u.
Ruim 5 miljoen voor onderzoek naar palliatieve zorg
Nieuws NPZ Noord-Holland Noord – Zaanstreek Waterland geplaatst op 12-08-2022
Ruim 5 miljoen voor onderzoek naar palliatieve zorg
Herziene richtlijn sedatie gelanceerd
Nieuws NPZ Noord-Holland Noord – Zaanstreek Waterland geplaatst op 12-08-2022
De richtlijn Palliatieve sedatie is herzien.
Pilot Transmurale Consultatie zet in op twee focuslijnen
Nieuws NPZ Noord-Holland Noord – Zaanstreek Waterland geplaatst op 20-06-2022
Op 3 maart is de regionale pilot Transmurale Consultatie vanuit PZNL gestart. Noordwest Ziekenhuisgroep, HONK, HKN, Evean, Omring en de hospices in de regio Noord-Holland Noord hebben destijds een samenwerkingsovereenkomst ondertekend om een regionaal consultatieteam te organiseren. Projectleider Marjolein Groot heeft tezamen met de pilotgroep twee focuslijnen aangebracht: Regionaal consultatieteam en Kwetsbare ouderen.
Projectleider Kirsten Timmer over CURA: ‘Geeft ruimte om stil te staan en perspectieven te verkennen voor palliatieve zorg’
Nieuws NPZ Noord-Holland Noord – Zaanstreek Waterland geplaatst op 20-06-2022
CURA is een laagdrempelig instrument dat verpleegkundigen en verzorgenden in palliatieve zorg ondersteunt om in ingewikkelde situaties de juiste keuzes te maken. Daarnaast kan CURA gebruikt worden om te reflecteren op een situatie die eerder heeft plaatsgevonden. Kirsten Timmer is Geestelijk Verzorger bij Zorgcirkel regio Purmerend en als ambassadeur en projectleider betrokken bij de implementatie van CURA.
Anna’s Huis Zaanstreek-Waterland toegetreden tot het netwerk
Nieuws NPZ Noord-Holland Noord – Zaanstreek Waterland geplaatst op 14-06-2022
Anna's Huis, het Centrum voor leven met en na kanker, in Zaanstreek-Waterland is toegetreden tot het Netwerk Palliatieve Zorg.
1 juni 2022 Café Doodgewoon Alkmaar weer gestart
Nieuws NPZ Noord-Holland Noord – Zaanstreek Waterland geplaatst op 14-06-2022
Op 1 juni 2022 opende Café Doodgewoon Alkmaar weer zijn deuren. In een nieuw jasje en georganiseerd door een nieuwe werkgroep stond de avond in het teken van het opnieuw ontmoeten en verbinden van vrijwilligers en zorgprofessionals in de palliatieve zorg.
Even voorstellen: Jente Bosma ondersteunt de nieuwe netwerkcoördinator van de Netwerken Palliatieve Zorg
Nieuws NPZ Noord-Holland Noord – Zaanstreek Waterland geplaatst op 30-05-2022
Jente ondersteunt de netwerkcoördinator van de netwerken palliatieve zorg in Noord-Holland Noord & Zaanstreek-Waterland. Als adviseur is Jente betrokken bij diverse projecten op het gebied van palliatieve zorg. Binnen deze projecten is Jente contactpersoon omtrent de subsidieverstrekkingen, heeft zij een procesmatige en coördinerende rol en geeft zij advies bij implementaties.
Even voorstellen: Yvette Goudsblom is nieuwe netwerkcoördinator Netwerken Palliatieve Zorg
Nieuws NPZ Noord-Holland Noord – Zaanstreek Waterland geplaatst op 26-05-2022
Yvette Goudsblom zal de rol als netwerkcoördinator palliatieve zorg opvolgen van Patricia Appeldoorn in de regio Noord-Holland Noord & Zaanstreek-Waterland.
Nieuwsbrief en contact