De dag van Irene Ruijter

Om de juiste palliatieve zorg op de juiste plek en het juiste moment te kunnen geven zijn er verschillende zorgprofessionals actief binnen de palliatieve zorg. Om een beeld te geven wanneer en hoe deze zorgprofessionals worden ingezet kijken we maandelijks mee met één van deze professionals.

Deze keer kijken we mee met de werkdag van Irene Ruijter. Zij is projectcoördinator voor Vriendschappelijk huisbezoek/Telefooncirkel/Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg bij Humanitas. “Het woord coördinator geeft aan dat mijn functie tijdelijk is, maar dat is niet zo. Ik werk nu bijna 6 jaar in de Kop van Noord-Holland. Daarvoor heb ik 17 jaar bij verschillende welzijnsorganisaties als maatschappelijk werker en later als vrijwilligerscoördinator gewerkt.

“Deze ondersteuning moet nog écht gaan leven in de hoofden van huisartsen, verpleegkundigen en verzorgers”

Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg

Per 1 januari heb ik ook de coördinerende rol over het project Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg erbij gekregen. Voorheen werd dit vanuit Alkmaar geregeld, maar het was niet efficiënt om iemand uit Alkmaar naar de Kop van Noord-Holland te laten afreizen.

Vrijwillige professionals bieden tijd, aandacht en ondersteuning aan degene die gaat sterven en diens naasten. Er zijn 20 vrijwillige professionals bij ons actief. We bieden ook de mogelijkheid om in de nacht ondersteuning in te zetten. We hebben vijf vrijwilligers die deze nachtdiensten draaien. We komen niet alleen bij de mensen thuis maar gaan ook naar verpleeg- en verzorgingshuizen.

De aanvragen naar ondersteuning van vrijwillige HBO-professionals in de terminale fase is nog beperkt. Deze ondersteuning moet nog écht gaan leven in de hoofden van huisartsen, verpleegkundigen en verzorgers. Ik ben net terug van vakantie en we hebben nu vijf  aanvragen voor de nacht gekregen. Onze diensten krijgen steeds meer bekendheid. Ook sluit ik aan bij vergaderen van verpleegkundigen om deze dienst/ondersteuning meer onder de aandacht te brengen. Ook ga ik binnenkort tijdens een Café Doodgewoon bijeenkomst mijn verhaal en ervaringen delen. Als je nog niet eerder een familielid in deze fase van het leven hebt begeleid dan ben je ook niet op de hoogte van deze ondersteunende mogelijkheid.

Vrijwillige professionals

De HBO-vrijwillige professionals zijn goed opgeleide mensen die een training van 4 dagdelen en een online training hebben gevolgd. Het zijn professionals die voorheen in de zorg hebben gewerkt zoals gepensioneerden of iemand die in de WAO zit. Er komt geen fysiek werk bij kijken dus dat kan heel goed. De vrijwilligers bieden meerwaarde en maken wel degelijk het verschil. Zij hebben tijd voor een gesprekje met de familie en patiënt. Ze kunnen de familie, mantelzorg(s) even ontlasten. Ook kunnen ze bijspringen wanneer de familie het waakschema rondom de patiënt niet rond krijgt. Ook tijdens de nacht.

“Niemand hoeft in eenzaamheid te sterven”

Ik hou altijd contact met de vrijwilliger en pols na een dag of nacht werken altijd hoe het is gegaan. We hebben ook een overleg waar de vrijwilligers bij elkaar komen om hun ervaringen te delen om zo van elkaar te leren.

Mijn werk geeft mij voldoening als ik tijdens een intakegesprek een goede match kan maken tussen een vrijwilliger en een patiënt waarbij het meteen klikt. Niemand hoeft in eenzaamheid te sterven."

Afbeelding-Irene-Ruijter-(2).jpgIrene-Ruijter.jpgAfbeelding-Irene-Ruijter-(3).jpg

Nieuwsbrief en contact