Richtlijnen en procedures

Pallialine

Voor richtlijnen palliatieve zorg verwijzen wij graag naar Pallialine. Op Pallialine staan richtlijnen palliatieve zorg volgens recente inzichten in diagnostiek en behandeling bij palliatieve zorg beschreven. De richtlijnen zijn multidisciplinair en waar mogelijk evidence based opgesteld. De richtlijnen zijn tot stand gekomen met de inbreng van professionals uit heel Nederland die betrokken zijn bij palliatieve zorg. De ervaringen van onder andere artsen, verpleegkundigen, psychologen en maatschappelijk werkenden zijn hiervoor benut, maar ook patiënten participeren bij de ontwikkeling van richtlijnen palliatieve zorg. 

PalliArts

PalliArts  is een app  voor mobiele telefoon of tablet die  zorgverleners op een gebruiksvriendelijke manier praktische (landelijke en regionale) informatie geeft over en voor palliatieve zorgverlening. PalliArts biedt onder meer:  

  • Samenvattingen van richtlijnen palliatieve zorg 
  • Een palliatief formularium 
  • Een overzicht van alle medicatie uit de richtlijnen inclusief toedieningsvormen, doseringen, bijwerkingen en andere informatie 
  • Een omrekentabel voor opioïden  
  • Checklists, onder meer over besluitvorming in de palliatieve fase en een probleemanalyse pijn 
  • Voorlichtingsfolders over onder meer angst, delier en palliatieve sedatie  
  • Voor veel regio’s de actuele beschikbaarheid van vrije bedden in hospices en palliatieve units 
  • Informatie over het zorgaanbod in de regio   
  • De contactgegevens van de consultatieteams palliatieve zorg  

Download PalliArts  

De app is gratis te downloaden voor zowel iOS (App Store) als Android (Play Store). Voor downloaden op de iPad selecteer 'alleen iPhone' in de zoekfunctie.  

Download de app voor iOS 
Download de app voor Android

Nieuwsbrief en contact