Zelfevaluatie Palliatieve Zorg

De Zelfevaluatie Palliatieve Zorg is een hulpmiddel binnen het kwaliteitssysteem van een organisatie. De zelfevaluatie is gebaseerd op het Kwaliteitskader Palliatieve Zorg en kan dienen als hulpmiddel voor zorgorganisaties om inzicht te krijgen in waar men staat op het gebied van aanbod en organisatie in de palliatieve zorg. Daarnaast geeft het een gericht beeld over waar verbetering mogelijk is.

De onderwerpen binnen de zelfevaluatie zijn:

  • Kernwaarden en principes
  • Markering
  • Gezamenlijke besluitvorming
  • Proactieve zorgplanning
  • Symptoomlast op de vier dimensies
  • Deskundigheid
  • Coördinatie en continuïteit
  • Netwerk
  • Individueel zorgplan
  • Evenwichtige zorgverleners

Op Zelfevaluatie Palliatieve Zorg (palliaweb.nl) lees je meer over het doel, de uitvoering en ervaringen van zorgorganisaties over de zelfevaluatie.

Zelf aan de slag met de zelfevaluatie?

Neem contact op met onze adviseur palliatieve zorg, Yvette Goudsblom via palliatievezorg@zonh.nl, voor het aanvragen van toegang tot de zelfevaluatie, ervaringen, advies en ondersteuning.

Ervaringsdeskundigen

Binnen het Netwerk Palliatieve Zorg Noord Holland Noord en Zaanstreek Waterland hebben de volgende organisaties al ervaring met het uitvoeren van de zelfevaluatie. Nieuwsgierig de inzichten die het hen heeft gegeven? Neem gerust contact met hen op.

 

Logo-Esdege-Reigersdaal.pngEsdégé reigersdaal
Sonja Faas
06-23735073

 

Logo-s-Heeren-Loo-jpg.jpg


's Heeren-Loo
Jacqueline Fluitman
0880-372800


PrinsenstichtingFC_Prinsenstichting.png
Ina Bosma - Hoogendoorn
0299-459498

 

 

Nieuwsbrief en contact