Netwerk

 

Wie zijn wij?

De netwerken palliatieve zorg NHN&ZW zijn 4 van de in totaal 65 Netwerken Palliatieve Zorg in Nederland. Een Netwerk Palliatieve Zorg is een samenwerkingsverband dat bestaat uit zorgaanbieders (huisartsen, (wijk)verpleegkundigen, specialisten, thuiszorgorganisaties, hospices, inloophuizen) en vrijwilligersorganisaties die betrokken zijn bij het geven van palliatieve zorg.

In de regio Noord-Holland Noord en Zaanstreek-Waterland zijn vier netwerken palliatieve zorg actief:  

  • De Kop van Noord Holland
  • Noord-Kennemerland
  • West-Friesland
  • Zaanstreek-Waterland 

Ben je benieuwd onder welke regio jouw gemeente of plaats valt? Bekijk hier het overzicht

Kaartje-regio-s.jpg

Waar houden wij ons mee bezig? 

Als Netwerk Palliatieve Zorg brengen wij partijen bij elkaar die worden gefaciliteerdgecoördineerd en geïnformeerd als het gaat over alle landelijke, provinciale en regionale informatie, scholingen en ontwikkelingen op het gebied van palliatieve zorg. 

Deze bij elkaar gebrachte partijen werken vervolgens samen om alle beschikbare informatie op het gebied van palliatieve zorg om te zetten in samenwerkingsafspraken en het starten verbeterprojecten zodat deze aansluit op de regio en ons gezamenlijk doel:

Zorgen dat iedereen die dat nodig heeft, goede kwalitatieve palliatieve zorg ontvangt, op de juiste plaats, op het juiste moment en met de juiste ondersteuning.   

Het Netwerk Palliatieve Zorg wordt gesubsidieerd vanuit het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 

Neem contact met ons op!

Voor vragen of meer informatie over de Netwerken Palliatieve Zorg in deze regio's kun je contact opnemen met Yvette Goudsblom.

Wil je meer weten over de Netwerken Palliatieve zorg NHN&ZW? Bekijk dan onze factsheet
       

Yvette.jpgMarcel_Witte_Fotografie_ZONH_HighRes-2-bijgesneden.jpg

 

Yvette Goudsblom   
Netwerkcoördinator Palliatieve Zorg   
palliatievezorg@zonh.nl   

 

Nieuwsbrief en contact