Agenda

Zingevingscafé - 7x in het voorjaar en 7x in het najaar 19 april / 31 december 2022 Het Zingevingscafé met het thema 'Op verhaal komen' vindt 7x in het voorjaar en 7x in het najaar van 2022 plaats. Meldt u aan voor deelname.
Café Doodgewoon in Zaanstreek Waterland op 7 juli 7 juli 2022 Het Netwerk Palliatieve Zorg Zaanstreek/ Waterland organiseert op donderdag 7 juli 2022 een fysieke Café Doodgewoon in Buurtcentrum ‘de Pelikaan’ in Krommenie. Het thema is Theater van de Laatste Dagen.
Open Casuïstiekbespreking KvNH - Voltooid leven, bewust stoppen met eten en drinken 5 september 2022 Op 5 september vindt er een weer een Open Casuïstiekbespreking KvNH - Voltooid leven, bewust stoppen met eten en drinken plaats in de Kop van Noord-Holland. Informatie volgt.
Scholing Consortium - Nier- en leverfalen en medicatie? Wat doe je wel en wat niet? 14 september 2022 Scholing Consortium - Nier- en leverfalen en medicatie? Wat doe je wel en wat niet? Informatie volgt.
Open Casuïstiekbespreking - Bewust stoppen met eten en drinken 27 september 2022 Deze Open Casuïstiekbespreking gaat over Bewust stoppen met eten en drinken. Details volgen. Doel van de casuïstiekbespreking is onderlinge uitwisseling van kennis en ervaringen, ethische reflectie en het verbeteren van multidisciplinaire samenwerking in de regio Noord-Kennemerland. Doelgroep Professionele zorgverleners uit de regio Noord-Kennemerland, die werkzaam of gespecialiseerd zijn in palliatieve zorg. Wij willen verpleegkundigen als ook Praktijk Ondersteuners Huisartsen (POH) ouderenzorg en wijkverpleegkundigen van harte uitnodigen. Er zijn 25 plaatsen beschikbaar. Wanneer het maximum aantal inschrijvingen is bereikt, wordt u op de reservelijst geplaatst. Accreditatie Accreditatie is aangevraagd voor verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, huisartsen en SOG. Locatie Digitaal
Open Casuïstiekbespreking - NNB 22 november / 6 november 2022 Deze Open Casuïstiekbespreking gaat over NNB. Details volgen. Doel van de casuïstiekbespreking is onderlinge uitwisseling van kennis en ervaringen, ethische reflectie en het verbeteren van multidisciplinaire samenwerking in de regio Noord-Kennemerland. Doelgroep Professionele zorgverleners uit de regio Noord-Kennemerland, die werkzaam of gespecialiseerd zijn in palliatieve zorg. Wij willen verpleegkundigen als ook Praktijk Ondersteuners Huisartsen (POH) ouderenzorg en wijkverpleegkundigen van harte uitnodigen. Er zijn 25 plaatsen beschikbaar. Wanneer het maximum aantal inschrijvingen is bereikt, wordt u op de reservelijst geplaatst. Accreditatie Accreditatie is aangevraagd voor verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, huisartsen en SOG. Locatie Digitaal
Scholing Consortium - Communicatie in de PZ met patiënten en naasten, mantelzorg, culturele diversiteit 7 december 2022 Scholing Consortium - Communicatie in de PZ met patiënten en naasten, mantelzorg, culturele diversiteit. Informatie volgt.
Nieuwsbrief en contact