Publieksbijeenkomsten

Publieksbijeenkomst In gesprek met de burger

In gesprek met de burger vergroot de bewustwording van kennis over de palliatieve zorg via publikesinformatiebijeenkomsten. Het is belangrijk dat burger zich bewust worden van het bestaan van en de (on)mogelijkheden van palliatieve zorg. Uit een pilotstudie is gebleken dat het organiseren van publieksbijeenkomsten bewustwording bevordert.

In de toolkit is allerlei materiaal te vinden die nodig zijn voor het organiseren van een bijeenkomst In gesprek met de burger o.a. draaiboek, format uitnodigingen en een presentatie.

Hulp nodig bij het organiseren en vormgeven van een publieksbijeenkomst? Neem contact met ons op voor praktische ondersteuning en inhoudelijk meedenken. 

Toolkit In gesprek met de burger

Nieuwsbrief en contact