De dag van Monique Termeulen

Om de juiste palliatieve zorg op de juiste plek en het juiste moment te kunnen geven zijn er verschillende zorgprofessionals actief binnen de palliatieve zorg. Om een beeld te geven wanneer en hoe deze zorgprofessionals worden ingezet kijken we maandelijks mee met één van deze professionals.
 
We gaan in gesprek met Monique Termeulen, sinds drie jaar verpleegkundig specialist van het Team Ondersteunende en Palliatieve Zorg (TOPZ) in het Dijklander Ziekenhuis. Na het behalen van haar opleiding als verpleegkundige heeft Monique altijd al in de palliatieve zorg gewerkt. In 2005 heeft zij de toen nog vrij nieuwe HBO master Verpleegkundig specialist gedaan. En was hiermee één van de eerste verpleegkundige specialisten in Nederland.
 
Consult
Monique begint meteen enthousiast te vertellen: “Ons team komt in beeld op verzoek van de patiënt, hun naasten, de verpleegkundige of de behandelend arts. Dit contact gaat niet automatisch. De betrokkenen moeten dus op de hoogte zijn van ons bestaan. Om zichtbaarder te zijn doen we veel aan PR. We verzorgen lessen en lopen dagelijks langs de afdelingen. We staan op intranet en ook hangen er posters op de werkkamers hoe wij te bereiken zijn. Langzaam aan komt er steeds meer bewustwording bij de behandelaars waarbij zij steeds vaker verder denken dan alleen de medisch behandeling van een palliatieve patiënt. Ze weten ons ook steeds beter te vinden, ook uit de eerste lijn.
 

“Wij gaan het liefst het gesprek aan zo vroeg mogelijk in de palliatieve fase”

 
“Wij als team hebben een adviserende en onafhankelijke rol. We hebben een brede kijk op het geheel: we beantwoorden vragen, we ondersteunen, denken mee niet alleen op het medisch gebied, vragen waar de behoeftes liggen en gaan het gesprek aan over proactieve zorg planning. Wij zijn er om de losse eindjes met elkaar te verbinden. We leggen het contact tussen ziekenhuis, huisarts, thuiszorg, geestelijk ondersteuning en andere partijen die betrokken zijn in het palliatieve proces. Daarom is het belangrijk dat we zo vroeg mogelijk worden betrokken. Niet tijdens de laatste uren of dagen van een patiënt. Wij gaan het liefst het gesprek aan zo vroeg mogelijk in de palliatieve fase. Dit eerste gesprek is vaak beladen voor een patiënt en hun naasten: ‘Ga ik nu dood?’ en ‘Hoe nu verder?’“
 
“Naast de verpleegkundig specialisten zijn o.a. ook een longarts, internist-oncoloog, pijnspecialist, cardioloog, geriater en een geestelijk verzorger betrokken bij TOPZ. Dit maakt dat we een breed gedragen advies kunnen geven aan patient en/of behandelaar. Wekelijks hebben een MDO (Multidisciplinair Overleg). Hierin worden de consulten en adviezen van de afgelopen week besproken met de verschillende zorgprofessionals. Vaak worden er aanvullende adviezen gegeven. Hier is ook de eerste lijn bij aanwezig (huisarts en wijkverpleegkundigen).”
 
Navigeren
“We navigeren de patiënt als het ware door deze fase heen waarbij zij zelf altijd de regie houden. Eén van mijn wensen is dat er een transmuraal team binnen de palliatieve zorg formeel wordt opgezet. Maar informeel weten we elkaar goed te vinden in de regio.
 

“Wij geven als team meerwaarde aan het palliatieve zorg proces
door samen te werken”

 
Wat geeft Monique de meeste voldoening in haar werk? “Het geeft mij een voldaan gevoel wanneer we alle losse eindjes aan elkaar weten te knopen voor de patiënt, zodat de juiste zorg op de juiste plek kan worden gegeven. We geven als team meerwaarde aan het palliatieve zorg proces door samen te werken.”
 
Missie
Monique heeft ook een persoonlijke missie: “Mijn persoonlijke missie is dat het gesprek voeren over proactieve zorg planning een formele plek krijgt binnen het zorgproces zowel in het ziekenhuis als daar buiten. Dit zou de puzzel rondom een patiënt helemaal compleet maken. Een medisch behandeling is belangrijk, maar de kwaliteit van leven in de laatste levensfase van de patiënt is het alle belangrijkste.”

 

Nieuwsbrief en contact